Процедура „Блакитної карти”

Процедура „Блакитної карти” застосовується у випадку виявлення насильства в сім'ї. Її може почати поліція, комісія з вирішення алкогольних проблем, установи освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Завданням цих служб є негайно надати допомогу потерпілому і вжити подальших заходів – відкрити „Блакитну карту”. Представник однієї з вищевказаних організацій, який виявив проблему насильства в сім'ї, заповнює відповідний бланк (бланк A). Це відбувається у присутності потерпілого і з його згоди. Супровідна бесіда при заповненні бланка повинна проходити в комфортних умовах, що дозволяють вільно розповісти про все. Це означає, що дана зустріч не може проходити в присутності члена сім'ї, який підозрюється в застосуванні насильства. У разі неповнолітнього при відкритті „Блакитної карти” повинен бути присутнім один з батьків або ж правовий опікун дитини. Якщо це саме він підозрюється в застосуванні агресії, його заміщає інша близька людина. Дитині повинна бути також забезпечена психологічна допомога.

Жертви насильства мають право отримувати інформацію про хід процедури „Блакитної карти”. Вони також повинні бути проінформовані про те, де можуть шукати допомоги та на яку підтримку можуть розраховувати. Після заповнення бланкa особі, яка є жертвою насильства, передають бланк B. Бланк A і копія бланкa В передаються також членам міждисциплінарної групи – тобто групі фахівців, що працюють з жертвами насильства. Міждисциплінарна група відкриває і заповнює наступну карту – бланк D, в якому міститься інформація з попередніх документів. Відкриття і заповнення бланка D має відбуватися у присутності особи, підозрюваної у застосуванні насильства. Це може відбуватися під час засідання групи або ж під час індивідуальної зустрічі одного з її представників з членом сім'ї, підозрюваним в застосуванні насильства. Потім фахівці – міждисциплінарна група – аналізують зібрані в документах дані і готують індивідуальний план допомоги сім'ї, що зіткнулася з насильством. Та ж група експертів відповідає за виконання плану.

вирішена або ж вирішить, що здійснення раніше запланованих дій не обгрунтовано.

Мета „Блакитної карти” полягає у встановленні співпраці з сім'єю, яка зіткнулася з насильством, а також застосування терапії як щодо тих членів сім'ї, які є жертвами агресії, так і тих, хто її застосовує. Важливий також міждисциплінарний підхід. Насильство в сім'ї в рамках процедури „Блакитної карти” розглядається не тільки як правова проблема, але і як медична, психологічна і соціальна.
Що важливо, для відкриття „Блакитної карти” і проведення вищеописаних процедур не потрібна згода особи, що стала жертвою насильства. Тому на сторінках бланка не ставлять підписи. Пам'ятайте, насильство в сім'ї – це злочин.

Ст. 2 закону про запобігання насильству в сем'ї ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie визначає домашнє насильство як одноразову або повторювану умисну дію або бездіяльність, що порушує права або особисте майно зазначених близьких людей, які спільно проживають або ведуть спільне господарство, зокрема, що піддає цих осіб небезпеці втрати життя, здоров'я, принижує їхню гідність, тілесну недоторканність, свободу (в тому числі сексуальну), що заподіює шкоду їх фізичному або психічному здоров'ю, а також викликає страждання і заподіює моральну шкоду особам, які стали жертвами насільства.
Проблематика насильства згадується також в ст. 207 Кримінального Кодексу Kodeksu Karnego:

Ст. 207

  1. Хто знущається шляхом фізичного або психічного впливу над найближчою особою або над іншою особою, що знаходиться в постійному або тимчасовому відношенні залежності від винного, або над неповнолітньою або безпорадною особою у зв'язку з його психічним або фізичним станом, підлягає покаранню позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.
  2. Від року до 10 років, якщо діяння пов'язане із застосуванням особливої жорстокості.
  3. Якщо наслідком діяння, передбаченого в § 1 або 2, є замах потерпілого на своє життя, винний підлягає покаранню позбавленням волі на строк від 2 до 12 років.

Про процедуру „Блакитної карти”

Всепольська невідкладна допомога для жертв насильства в сім'ї „Блакитна лінія”

 

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів