Безкоштовне користування житлом

Договір можна укласти на визначений або невизначений час у довільній формі.
Для ефективного укладення договору необхідно видати особі, яка приймає в безкоштовне користування, предмет цього безоплатного користування, наприклад, ключі від житла. Перед видачею предмета відносини безкоштовне користування не виникають, навіть якщо сторони уклали письмовий договір.
Такого обов'язку нема при договорі оренди.
Особливістю, притаманною безкоштовному користуванню, є безкоштовність . На основі такого договору особа, яка передає в безкоштовне користування, зобов'язана дозволити другій особі (яка приймає) користуватися предметом безоплатно.
Договір не може зобов'язувати особу, яка приймає в безкоштовне користування, виконувати будь-які послуги на користь особи, що передає в безкоштовнекористування, а також на користь третіх осіб. Проте особа, яка приймає в безкоштовне користування, зобов'язана оплачувати звичайні витрати на утримання предмета.

Ці витрати та затрати, пов'язані з поточним користуванням житловим приміщенням, дозволяють зберегти його в непогіршеному стані. Без них користування житлом було б неможливим, наприклад, оплата техобслуговування чи дрібний ремонт. Витрати, які не залежать від наявності договору на безкоштовне користування, тобто платежі, які особа, що передає в безоплатне користування, повинна оплачувати (як власник) сама (наприклад, податки), не можуть оплачуватися особою, яка приймає в безкоштовне користування. У протилежному разі це не буде договір безкоштовного користування. У разі витрат, пов'язаних, наприклад, з утриманням у житлі кабельного телебачення або Інтернету, то їх зобов'язана оплачувaти особа, яка приймає в безкоштовне користування, якщо такі витрати залежать від її рішення.
Особа, яка передає житло в безкоштовне користування не мусить бути його власником. Особа, яка передає в безоплатне користування, на відміну від орендодавця, не зобов'язана зберігати житло у стані, придатному для користування згідно з домовленістю.

Особа, яка приймає житло в безкоштовне користування, без згоди особи, яка передає в безкоштовне користування, не може передати житла третій особі в платне або безоплатне користування.
Договір може вказувати на події, які приведуть до закінчення безкоштовного користування, наприклад, безкоштовне користування припиняється на кожну вимогу особи, яка передає житло в безоплатне користування. Якщо договір не передбачає іншого, то застосовуються загальні положення Цивільного кодексу, згідно з якими безкоштовне користування закінчується:

  • Із закінченням часу, на який укладено договір;
  • У разі договору, укладеного на невизначений час:
    • Якщо він установлює мету, з якою особа, що приймає в безкоштовне користування, отримала цей предмет, то безкоштовне користування закінчується тоді, коли ця особа досягла мети, яка відповідає договору, або коли закінчився строк, протягом якого вона могла досягнути цієї мети;
    • Якщо договір не встановлює мети – безкоштовне користування закінчується в результаті розірвання, яке може виконати кожна зі сторін. Якщо в Цивільному кодексі не вказані законні строки розірвання, то розірвання повинно настати втермін , який задовольняє інтереси обох сторін.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів