Матеріально-правове повноваження

Загальні приписи знаходяться в ст. 95-109 Цивільного кодексу (Kodeks cywilny) (KC).

Джерелом прав уповноваженого представника може бути виключно волевиявлення, подане довірителем. Випадки представлення інтересів, які не засновані на такій заяві, не укладаються в понятті «повноваження».

Якщо пані Світлана скористалася послугами особи, яка є юристом, однак не має документа з підписом пані Світлани, на підставі якого вона б мала уповноваження представляти пані Світлану у Відділі у справах іноземців Мазовецького воєводського правління (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), то в такому випадку ми не можемо говорити про представлення уповноваженою особою.

Довіритель Вповноважений представник
 • Ним може бути як фізична, так і юридична особа;
 • Може надати повноваження тільки для таких юридичних дій, які ця особа могла б сама виконати. Це означає, що довіритель повинен мати правоздатність, що її вимагає правова дія, яка повинно бути виконано уповноваженим представником.
 • Ним може бути тільки фізична особа;
 • Ця особа повинна мати принаймні обмежену правоздатність, тому уповноваженим представником можуть бути також неповнолітні особи, яким виповнилося 13 років, а також частково недієздатні (ст. 15 Цивільного кодексу).

Повноваження не є договором між уповноваженим представником і довірителем, а є одностороннім волевиявленням довірителя, яке не накладає на уповноваженого представника ніяких зобов'язань. Заява довірителя не зобов'язує уповноваженого представника виконувати певні дії, а тільки дає йому таке право.

Якщо уповноважена особа виконує свої послуги платно, то це слід докладно описати в окремому договорі про надання послуг.

Відповідно до загального принципу «відсутності формалізму», при подачі волевиявлення, заяву про надання повноваження може бути подано у довільній формі, а також в усній чи конклюдентній формі. 

Однак як сам Цивільний кодекс (ст. 99 Цивільного кодексу), так і приписи інших законів передбачають певні відхилення від даного принципу, серед яких можна назвати: 

 • Принцип тотожності форми повноваження з формою правової дії, для виконання якого воно надається. Це означає, що повноваження має видаватися у формі, передбаченій для законності дії, яка має бути виконана уповноваженим представником. Наприклад, можна назвати форму нотаріального акту для продажу / купівлі нерухомості (ст. 158 Цивільного кодексу), або письмову форму з нотаріально завіреними підписами для продажу підприємства (ст. 751 Цивільного кодексу). Вимога особливої форми може випливати як із закону, так і за бажанням сторін.
 • Загальне повноваження про яке йтиметься далі, повинне бути видане у письмовій формі, інакше воно буде визнано недійсним. 

У випадку, коли ми не зв'язані ніякими винятками із загального правила і можемо надати повноваження в будь-якій формі, тоді найкраще його надати явним способом, шляхом складання письмового документу. Таке повноваження може згодитися в ряді випадків, особливо в цілях доказу, і дозволить уникнути багатьох сумнівів, наприклад, що стосуються персоналії уповноваженої особи або сфери застосування її повноваження.

У процесах, що стосуються іноземців та проходять у воєводському управлінні, зазвичай приймаються повноваження, складені у письмовій формі.

Сфера дій уповноваженого представника залежить від бажання довірителя, із застереженням, що довіритель не може представити необмежені повноваження, т.з. повноваження для виконання всіх юридичних дій. Надання такого повноваження є дією, що суперечить законові, тому є недійсним, а особу, що діє на підставі такого повноваження, слід вважати такою, що діє без повноваження. Сфера дії завжди має бути вказана. Вона є підставою для визначення типу повноваження, яке може бути:

Спільне

Для виконання дій звичайного управління, тобто дій, які не є винятковими ситуаціями і необхідні для вирішення питань, пов'язаних з нормальною експлуатацією майна; наприклад, повноваження для управління будівлею – в сферу такого повноваження буде входити, наприклад, укладення договорів з постачальниками комунальних послуг, але не продаж даної будівлі. 

Не можна встановити повний список дій звичайного управління «на всі випадки», тому кожен раз слід звіряти, що підходить для даної фактичної ситуації. У різних ситуаціях, одна і та ж дія може мати характер дії звичайного управління, а іншим разом може мати характер дії, що перевищує рамки звичайного управління.

Загальне повноваження має надаватися у письмовій формі, інакше воно буде вважатися недійсним. 

 

Типове

Для виконання дій певного типу (виду), які виконуються уповноваженим представником багаторазово, наприклад, укладення договору продажу працівником магазину.

Особливе

Для виконання конкретної дії, яке встановлено індивідуально, наприклад, продаж даної нерухомості. 

Повноваження є правовідносинами, які полягають на довірі довірителя до уповноваженого представника. Тому саме уповноважена особа повинна діяти особисто і не має права передавати свої повноваження іншій особі (т.зв. субститут), якщо вона на це не була уповноважена. 

Право уповноваженого представника надавати повноваження субституту може випливати: 

 • Зі змісту самого повноваження, тобто з волевиявлення довірителя;
 • Із закону, наприклад, ст. 91 п. 3 ЦПК встановлює, що процесуальне повноваження включає право на надання подальшого процесуального повноваження адвокату або юрисконсульту;
 • З правовідносин, що є підставою повноваження, наприклад, особа, яка приймає замовлення, може доручити його виконання іншій особі, якщо це випливає з договору, як правило, або якщо це є вимушеним заходом через особливі обставини.

Втрата чинності повноваження може відбутися в результаті різних подій. Найчастіше це: 

 • Закінчення часу, якщо надання повноваження було обмежено терміном; 
 • Смерть довірителя або уповноваженого представника, якщо тільки у повноваженні не передбачено інше;
 • Відкликання повноваження довірителем, за винятком випадків, коли довіритель відмовився від свого права на відкликання повноваження. 

Варто знати, що відкликання повноваження не веде до позбавлення субститутів прав, які були надані уповноваженим представником, якого пізніше позбавили повноваження. Субститути можуть діяти від імені довірителя, поки не будуть позбавлені ним прав.

Після втрати чинності повноваження, уповноважений представник зобов'язаний повернути довірителю документ, що підтверджує повноваження. Однак уповноважений представник також може вимагати надати йому завірену копію даного документа, на якій має бути зазначено, що повноваження втратило силу. 

Якщо уповноважений представник після втрати чинності повноваження виконає від імені довірителя правові дії в межах свого первинного повноваження, то правова дія є дійсною, за винятком випадків, коли інша сторона знала про втрату чинності повноваження або легко могла про це дізнатися. 

Мета цього принципу – захистити довіру третьої особи до дій уповноваженого представника. Межею цього захисту є ступінь легкості, з якою сторона могла отримати інформацію про втрату чинності повноваження.

Для ефективності виконаної дії не має значення, чи знав уповноважений представник про втрату чинності свого повноваження.

Довіритель

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів