Karta kredytowa

Karta kredytowa jest kartą płatniczą z przyznanym nam w odpowiedniej wysokości przez wydawcę (bank) limitem kredytowym, z którego możemy korzystać w dowolnej chwili w dowolny sposób. Karta kredytowa jest bardzo wygodnym narzędziem, służącym do regulowania płatności w sposób bezgotówkowy. W sklepie za zakupy, zamiast gotówką czy też zwykłą kartą płatniczą, należność regulujemy właśnie za pomocą karty kredytowej, zaś w umowie z bankiem mamy określony czas na spłatę wydanej sumy, kiedy to nie są naliczane odsetki od wydanej przez nas kwoty. Jest to tzw. grace period i jeśli w tym czasie spłacimy całość zadłużenia, bank nie naliczy nam żadnych odsetek, a my na nowo mamy do dyspozycji pełną kwotę limitu na karcie. Bardzo ważne jest, abyśmy zastrzegli sobie, by otrzymywać od banku co miesiąc wyciąg z karty kredytowej ewentualnie dostęp internetowy do naszej karty kredytowej w bankowości elektronicznej naszego banku. Z miesięcznego wyciągu dowiemy się o tym, jakie transakcje zostały dokonane od dnia ostatniego wyciągu, jaka jest całkowita kwota zadłużenia, jakie zostały naliczone odsetki od kwoty pozostałej do spłaty oraz o kwocie minimalnej, jaką należy spłacić, aby w dalszym ciągu móc korzystać z karty kredytowej. Przyjrzyjmy się dokładnie każdemu wyciągowi i porównajmy je z potwierdzeniami transakcji z terminali płatniczych (zawsze zabierajmy ze sobą potwierdzenia!). Jeśli zobaczymy coś, co się nam nie zgadza, to należy udać się do banku z reklamacją. Pamiętajmy, że limit na karcie kredytowej jest wyżej oprocentowany niż np. limit w rachunku bankowym bieżącym, w związku z czym regulujmy zadłużenie na karcie w pierwszej kolejności. Dlatego najlepiej spłacać całość zadłużenia, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, ponieważ jeśli będziemy spłacać co miesiąc jedynie minimalną kwotę, to znacząco wydłuży się nam okres spłaty zadłużenia i wzrosną koszty tej karty.

Więcej o kartach kredytowych

Banki bardzo często wydają karty kredytowe jako produkt dodatkowy, wymagany przy podpisywaniu umowy np. na kredyt hipoteczny. Pamiętajmy, że wiąże się to z comiesięczną opłatą za kartę i należy dokładnie sprawdzić, jakie trzeba spełnić warunki, aby uniknąć tych opłat. Najczęściej jest to zrealizowanie w każdym miesiącu transakcji na określoną kwotę minimalną. Zorientujmy się także co do kosztów wydania tej karty, negocjujmy, aby było to bezpłatne.

Należy pamiętać, iż karta kredytowa jest w dalszym ciągu pieniądzem (tylko że w formie plastiku), którym należy się posługiwać rozsądnie i z umiarem. Nie jest to prezent darowany nam przez bank, kiedyś trzeba będzie wszystko spłacić. Bardzo ważne jest dbanie o bezpieczeństwo karty kredytowej – nigdy nie dajemy karty do użycia bez naszej obecności, najlepiej po prostu nie wypuszczać jej z ręki, aby ktoś nie spisał danych tzn. numeru karty, albo nie zrobił jej kopii.

W wielu przypadkach płatności kartą kredytową są niezbędne np. przy zakupie biletów lotniczych przez Internet. Jest to także bardzo bezpieczny sposób na zakupy w Internecie, szczególnie jeżeli dotyczy to usług turystycznych. Więcej o warunkach reklamacji usług turystycznych.

Karta kredytowa jest wygodnym narzędziem płatniczym dla osób, które są zdyscyplinowane i na bieżąco analizują i regulują swoje zobowiązania. Kartę kredytową w polskim banku mogą uzyskać także cudzoziemcy, jeśli spełnią oni określone przez bank warunki. Przyjrzyjmy się zatem bankom, w których cudzoziemiec może uzyskać kartę kredytową.

W większości banków cudzoziemiec musi przedstawić:

  • paszport,
  • kartę pobytu,
  • zaświadczenie o zarobkach
    • w przypadku umowy o pracę – z ostatnich trzech miesięcy
    • w przypadku umowy o dzieło – umowy za ostatnie 12 miesięcy, a więc okres współpracy musi trwać więcej niż dwanaście miesięcy.

W tym miejscu wymagania wymienionych powyżej banków różnią się między sobą. Najkorzystniej sytuacja wygląda w Millenium oraz PKO BP. W tym pierwszym wymagana będzie karta pobytu na czas oznaczony (nie jest wspominany minimalny okres zezwolenia na pobyt czasowy). Podobnie jest w PKO BP, ponieważ bank wymaga przynajmniej karty pobytu z wpisanym numerem PESEL, a w przypadku cudzoziemca z UE będzie to zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu oraz dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL. W banku Pekao S.A. wymagana jest także karta pobytu, jednakże łatwiej będzie otrzymać nam kartę kredytową, jeśli mamy także rachunek bankowy w tym banku. Bank BZWBK także oferuje kary kredytowe cudzoziemcom, jednak wymaga zezwolenia na pobyt na okres dwóch lat.

Podpisanie umowy na posiadanie karty kredytowej w przypadku cudzoziemca może się wiązać z koniecznością przedstawienia przez niego dodatkowych dokumentów, a każdy z przypadków jest rozważany indywidualnie, jednak pamiętajmy, iż bankom zależy na posiadaniu jak największej liczby klientów, a karty kredytowe są dla nich jednym z najbardziej dochodowych produktów. Podsumowując, bankom zależy na tym, aby obcokrajowiec wykazał się odpowiednim dokumentem pobytowym i – najlepiej – stabilnym źródłem dochodu w Polsce.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015