Zaświadczenie o stanie konta

W celu uzyskania zaświadczenia o stanie konta, potwierdzonego przez bank, musimy udać się do oddziału banku i poprosić o taki dokument. Nieraz zaświadczenie wydawane jest odpłatnie i jego koszt wynosi, w zależności od banku, od 7 zł (Millenium) do nawet 100 zł.

Wydawane jest ono na wzorze prezentowanym przez bank i powinno zostać wystawione od ręki. Muszą na nim znajdować się pieczęć banku oraz podpis pracownika banku, uprawnionego do wystawiania takich dokumentów.

W Meritum Bank możemy sami sobie wydrukować zaświadczenie o stanie konta do celów przedstawienia w urzędach bezpośrednio z bankowości elektronicznej.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015