Господарська діяльність іноземців у Польщі – основна інформація

Згідно з польським законодавством господарською діяльністю є здійснювана заради заробітку виробнича, будівельна, торговельна діяльність, діяльність у сфері послуг, а також пошук, розвідка і видобуток корисних копалин, а також професійна діяльність, здійснювана організованим і безперервним чином (ст. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) (закон від 2 червня 2004 р. про свободу господарської діяльності).
Для здійснення господарської діяльності в Польщі можна вибрати відповідну правову форму. Серед доступних форм польського законодавства можна виділити наступні:

  • індивідуальна господарська діяльність;
  • просте співтовариство;
  • господарські товариства і співтовариства: господарські товариства (товариство з обмеженою діяльністю та акціонерне товариство) і господарські співтовариства (повне співтовариство, командитне співтовариство, акціонерно-командитне співтовариство);
  • відділ іноземного підприємства;
  • представництво іноземного підприємства;
  • асоціація;
  • фонд.

Як з цього випливає, можливі різні форми ведення фірми – індивідуально, під своїм ім'ям або ж у формі товариства. Діапазон можливостей досить широкий, хоча у випадку іноземців він дещо обмежений. Згідно ст. 13 закону про свободу господарської діяльності, країна походження іноземця та його статус перебування мають принципове значення для можливості здійснення господарської діяльності у певній правовій формі – наприклад, для певних груп виключена можливість відкриття і здійснення індивідуальної господарської діяльності, простого співтовариства, повного співтовариства або ж партнерського товариства.
Іноді певні закони вимагають застосування строго певної форми діяльності, як, наприклад, у випадку банків, страхових компаній і пенсійних фондів, які можуть здійснювати свою діяльність виключно у формі акціонерного товариства. Отже, перед тим, як вибрати певну правову форму господарської діяльності, слід звернутися до законів, які регулюють дану правову форму або вид діяльності, щоб упевнитися у відсутності особливих вимог щодо її відкриття або здійснення діяльності.

Хто здійснює господарську діяльність?

Підприємець

Поняття „підприємець” є дуже неоднорідним, оскільки – залежно від законоположення – має різні трактовки. Згідно ст. 4 закону про свободу господарської діяльності, статус фізичної особи як підприємця за польським законодавством визначається лише обставиною здійснення від власного імені господарської діяльності на території РП (тобто індивідуальна діяльність, що підлягає реєстрації в CEIDG (Центральний облік та інформація про підприємницьку діяльність)), що стосується як польських громадян, так і деяких груп іноземців.

Іноземна особа

Іноземна особа – це:
(i) фізична особа, що не має польського громадянства,
(ii) юридична особа з місцезнаходженням за кордоном,
(iii) організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, що володіє правоздатністю, з місцезнаходженням за кордоном (ст. 5 п. 2 закону про свободу господарської діяльності).
Іноземна особа – це термін, що включає як фізичних осіб (іноземців), так і юридичних осіб та організаційні одиниці, які не є юридичними особами. Отже, можна стверджувати, що кожен іноземець є іноземною особою (але не навпаки!).

Іноземний підприємець

Іноземний підприємець – це іноземна особа, яка здійснює господарську діяльність за кордоном, а також польський громадянин, який здійснює господарську діяльність за кордоном (ст. 5 пп. 3 закону про свободу господарської діяльності).

 

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів