Статус перебування дитини

Статус перебування дитини залежить від статусу перебування принаймі  одного з батьків. Сам лише факт народження на території Польщі ще не дає дитині права на отримання польського громадянства.

Статус перебування одного з батьків

Статус перебування малолітньої дитини іноземця, яка народилася в Польщі

Документи, необхідні для розгляду

Перебуває на території Республіки Польща на основі національної візи

Якщо ця дитина народилася  в період терміну дії національної візи або дозволу на тимчасове перебування, тоді вона може отримати дозвіл на тимчасове перебування (згідно зі ст. 160 п. 2 Закону  «Про іноземців» (art. 160 pkt 2 ustawа o cudzoziemcach)), який надається до дня, коли спливає термін дії національної візи або дозволу на тимчасове перебування, виданих законному представнику даної дитини.

 • заява
 • актуальна фотографія
 • свідоцтво про народження
 • проїзний документ
 • медичне страхування в розумінні закону від 27 серпня 2004 р. «Про охорону здоров'я, фінансовану з публічних засобів»  (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych), або підтвердження покриття страхувальником вартості лікування на території Республіки Польща
 • джерело стабільного та регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на утримання сім'ї та членів сім'ї, які перебувають на утриманні
 • підтвердження наявності місця проживання на території РП.

Перебуває на території Республіки Польща на основі дозволу на тимчасове перебування..

Перебуває на території Республіки Польща на основі дозволу на постійне перебування

 

Якщо дитина народилася після надання іноземцю дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, тоді дитина може отримати дозвіл на постійне перебування (згідно зі ст. 195 ч. 1 п. 1 літ. a).

Якщо дитина народилася в період терміну дії дозволу на на тимчасове перебування, наданого  цьому іноземцю, заки він отримав право на постійне перебування або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, то також може отримати дозвіл на постійне перебування (згідно зі ст. 195 ч. 1 п. 1 літ. b).

 

 • заява
 • актуальна фотографія
 • свідоцтво про народження
 • проїзний документ
 • документи, необхідні для підтвердження даних, наведених у заяві та  обставин, що обґрунтовують отримання дозволу на постійне перебування

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Польське громадянство

польське громадянство

Згідно з законом

Перебування без документів

перебування без документів

 • заява
 • актуальна фотографія
 • свідоцтво про народження
 • проїзний документ
 • підтвердження наявності місця проживання на території РП.

Увага! У разі дітей, що народилися на території Республіки Польща, але їхні батьки перебувають на території РП без відповідних на це документів, варто поклопотатися про отримання дозволу на перебування на основі ст. 181.  ч. 1 п. 2 Закону від 12 грудня 2013 r. «Про іноземців» (art. 181.  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)..

Якщо один з батьків має Карту поляка, то може подавати заяву про видачу такого самого документа   дитині.

 Коли дитина може отримати польське громадянство?

Польське громадянство надається згідно з засадою ius sanguinis, тобто, місце народження дитини не є головною передумовою для надання їй польського громадянства. Вирішальним є статус перебування батьків та їхнє громадянство.

Отримання польського громадянства

На основі ст. 14 Закону «Про громадянство» (art. 14 ustawy o obywatelstwie), дитина отримує польське громадянство шляхом народження, якщо:

 • принаймні одне з батьків має польське громадянство;
 • народилася на території Республіки Польща, а її батьки невідомі, не мають жодного громадянства або їхнє громадянство не встановлене.

Надання польського громадянства батькам або визнання їх польськими громадянами впливає на громадянство дитини, про яку піклуються батьки. Коли зміна стосується одного з батьків, вона впливає на громадянство дитини, якщо друге з батьків подало заяву про надання згоди на отримання дитиною польського громадянства або також у разі, якщо другого з батьків позбавлено батьківських прав. Якщо малолітньому, якого стосується надання громадянства, понад 16 років, то для порушення процедури потрібна його офіційна згода у письмовій формі.

Рішення про надання дитині польського громадянства може залежати також від змін в ідентифікації особи або встановлення громадянства одного або обох батьків, якщо це станеться протягом одного року після народження дитини. Зміни у встановленні батьківства в результаті зречення від батьківства або визнання його недійсним, можуть привести до надання громадянства до досягнення дитиною повнолітнього віку. Після закінчення 16 року життя вимагається згода малолітнього.

Дитина іноземця може також отримати польське громадянство шляхом усиновлення (стосується дітей до 16 року життя) громадянином або громадянами Республіки Польща. У такому разі вважається, що малолітній іноземець отримав польське громадянство в день свого народження.

Згадані заяви з питань отримання польського громадянства приймає воєвода за місцем проживання або консул, у разі осіб, що проживають за кордоном та перебувають у Польщі на основі візи або в безвізовому русі.

Надання польського громадянства малолітньому іноземцю відбувається за заявою його законних представників.

Заяву про надання польського громадянства слід подавати через воєводу або консула, особисто або надіславши листом із посвідченим підписом. Воєвода, консул та міністр внутрішніх справ передають заяву про надання польського громадянства безпосередньо Президенту Республіки Польща.

До заяви про надання громадянства потрібно долучити наступні документи:

 • фотографію дитини
 • свідоцтво про народження дитини,
 • документ, що посвідчує особу та громадянство дитини,
 • документ, що підтверджує наявність польського громадянства в одного з батьків,
 • згоду одного з батьків, який не є громадянином Польщі, на надання дитині польського громадянства.

У разі, якщо заяву подаємо від імені малолітнього віком понад 16 років то до заяви слід долучити заяву про його згоду на отримання польського громадянства. Така заява повинна містити наступні дані: ім'я, прізвище, адреса проживання одного з батьків або законного опікуна.

Реєстрація та номер PESEL

Коли немовля ще не має польського громадянства, але вже має паспорт та документ, який підтверджує його право на легальне перебування на території Республіки Польща, то потрібно подбати про його реєстрацію.

Заяву про реєстрацію слід подати у Відділ цивільних справ за місцем проживання батьків. Засади реєстрації описано в підрозділі Квартири та нерухомість  -> Обов'язок реєстрації.

Наданням номера PESEL займається керівник  РАЦС-у, який складає свідоцтво про народження народжених на території Республіки Польща дітей іноземців, що проживають на території Республіки Польща у зв'язку з:

 • отриманням права на постійне перебування громадянином країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейську економічну зону та громадянином Швейцарської конфедерації,
 • отриманням права на постійне перебування членом сім'ї  громадянина країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейську економічну зону та громадянина Швейцарської конфедерації,
 • отриманням дозволу на постійне перебування,
 • отриманням дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського союзу,
 • отриманням статусу біженця,
 • отриманням додаткового захисту,
 • отриманням політичного притулку,
 • отриманням дозволу на толероване перебування,
 • отриманням тимчасового захисту,
 • отриманням дозволу на перебування з гуманітарних причин.

У разі дітей інших іноземців, заяву про надання номера PESEL слід подавати на бланку у Відділ з обслуговування населення районного управління Середмістя столичного міста Варшави. Заява про надання номера PESEL повинна бути автоматично направлена Міністру внутрішніх справ через Відділ з питань громадянства, у який подано бланк про реєстрацію. Проте варто особисто пересвідчитися, чи документ справді буде надісланий. Процедура надання номера PESEL не повинна тривати довше ніж місяць.

PESEL це польська система обліку населення. Індивідуальний номер присвоюється всім громадянам та деяким іноземцям, зареєстрованим на території РП. Номер PESEL знадобиться зокрема у відносинах з системою охорони здоров'я, освіти та публічною адміністрацією.

Статус перебування дитини залежить від статусу перебування принаймі  одного з батьків. Сам лише факт народження на території Польщі ще не дає дитині права на отримання польського громадянства.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів