В яких ситуаціях перебування втрачає легальний статус?

Неможливість позитивного завершення процедури з надання дозволу на тимчасове перебування

До закінчення терміну легального перебування, зокрема, у випадку якщо іноземець планує подальше перебування на території РП і має намір подавати заяву про отримання дозволу на тимчасове перебування, слід переконатися в тому, що були дотримані всі встановлені законом умови, що гарантують отримання дозволу на тимчасове перебування. 

Перш за все, переконайтеся, що ваш статус перебування дає право на подання заяви про отримання дозволу на тимчасове перебування. Слід пам'ятати про те, що іноземцю буде відмовлено у відкритті процедури з надання дозволу на тимчасове перебування, якщо:

 • Йому було видано дозвіл на постійне перебування або дозвіл на постійне перебування довготермінового резидента ЄС (ст. 99 п. 1 п. 1),
 • Він знаходиться на території РП на підставі Шенгенської візи, яка дає право тільки на в'їзд на дану територію, яка була видана в цілях, про які йдеться в ст. 60 п. 1 п. 23 (мета видачі „21” – коли віза видається з метою приїзду з гуманітарних причин, через державні інтереси або міжнародні зобов'язання) (ст. 99 п. 1 п. 2),
 • Знаходиться нa території Республіки Польща на підставі дозволу на тимчасове перебування, наданого у випадках, про які йдеться в ст. 181 п. 1 (дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, які вимагають короткотермінового перебування – до 3 місяців) (ст. 99 п. 1 п. 3),
 • Йому було надано згоду на допустиме перебування, згоду на перебування з гуманітарних причин, притулок, допоміжний захист або тимчасовий захист, або ж йому було присвоєно статус біженця в РП (ст. 99 п. 1 п. 4), 
 • Він клопоче про надання статусу біженця або про надання притулку (ст. 99 п. 1 п. 5), 
 • Він був затриманий, поміщений в центр, що охороняється або ізолятор тимчасового утримання для іноземців, або ж в його відношенні його було застосовано запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з країни (ст. 99 п. 1 п. 6),
 • Відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або перебуває під тимчасовим арештом (ст. 99 п. 1 п. 7),
 • На нього було покладено обов'язок повернення, і ще не закінчився термін добровільного повернення, встановлений у рішенні про покладання на іноземця обов'язки повернення, а також у разі продовження цього терміну (ст. 99 п. 1 п. 8),
 • Він зобов'язаний покинути територію Республіки Польща у випадках, про які йдеться в ст. 299 п. 6 (ст. 99 п. 1 п. 9),
 • Знаходиться за межами Республіки Польща (Увага! Дане положення не застосовується у разі заяви про надання іноземцю дозволу на тимчасове перебування з метою возз'єднання сім'ї) (ст. 99 п. 1 п. 10),
 • При подачі заяви про надання їй дозволу на тимчасове перебування не додав відбитки пальців з метою видачі посвідки на проживання, незважаючи на те, що був зобов'язаний зробити це (ст. 99 п. 1 п. 3). 

Крім статусу перебування слід виконати ряд подальших умов, оскільки кожне з них може мати вирішальне значення для відмови у видачі дозволу, незважаючи на подачу заяви. В наданні дозволу на тимчасове перебування іноземцю буде відмовлено, якщо він: 

 • не виконує вимог надання йому дозволу на тимчасове проживання за частиною заявленої мети перебування або обставини, що є підставою клопотання про такий дозвіл, не обгрунтовують його перебування на території Республіки Польща протягом більше 3-х місяців (ст. 100 п. 1 п. 1)
 • дані іноземця були внесені до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польщі небажано (ст. 100 п. 1 п. 2)
 • його дані знаходяться в Шенгенській інформаційній системі в цілях відмови у в'їзді (ст. 100 п. 1 п. 3)
 • цього вимагають інтереси обороноздатності або державної безпеки, або охорони громадської безпеки та правопорядку (ст. 100 п. 1 п. 4)
 • у процедурі з надання йому дозволу на тимчасове перебування: 
 1. він подав заяву із зазначенням неправдивих особистих даних або неправдивих відомостей, або доклав до нього документи, що містять подібні дані або відомості (ст. 100 п. 1 п. 5 літера a)
 2. дав неправдиві свідчення або приховав істину, або ж підробив чи переробив документ з метою використання його в якості справжнього, або ж скористався таким документом в якості справжнього (ст. 100 п. 1 п. 5 літера b)
 • у нього є заборгованості по податках, за винятком тих випадків, коли він отримав передбачене законом звільнення, відтермінування, розтермінування зі сплати заборгованостей або повне призупинення приведення до виконання рішення компетентного органу (ст. 100 п. 1 п. 6)
 • не вішкодував витрати, пов'язані з винесенням і приведенням у виконання рішення про покладання на іноземця зобов'язання повернення, оплачені коштом бюджету (ст. 100 п. 1 п. 7)
 • був зобов'язаний пройти примусове лікування (на підставі ст. 40 п. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  , а также zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (закону від 5 грудня 2008 р. про профілактику та боротьбу з зараженням і інфекційними захворюваннями людей) – примусовому лікуванню підлягають особи, хворі на туберкульоз легенів, сифіліс і гонореєю) і не висловив згоди на таке лікування (ст. 100 п. 1 п. 8)
 • подав заяву в період нелегального перебування на території РП або перебуває на цій території нелегально (ст. 100 п. 1 п. 9). Увага! Не стосується дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, які вимагають короткотермінового перебування – до 3 місяців  (ст. 181 п. 1).

Окрім того, іноземцю може бути відмовлено у видачі чергового дозволу на тимчасове перебування у разі невиконання обов'язку повідомлення воєводи, який видав дозвіл протягом 15 робочих днів про припинення дії причини надання дозволу (згідно ст. 113), якщо заява про надання чергового дозволу на тимчасове перебування була подана до закінчення року після закінчення терміну дії попереднього дозволу.

Згідно з чинним законодавством іноземець може подати заяву про надання йому дозволу на тимчасове перебування особисто, не пізніше ніж в останній день його легального перебування na території Республіки Польща (ст. 105 п. 1).  Однак якщо заяву не було подано іноземцем особисто, воєвода відправляє йому повістку з вимогою особистої явки в термін 7 днів, в іншому випадку заява залишиться без розгляду (ст. 105 п. 2). Обов'язок особистої явки і здачі відбитків пальців стосується всіх осіб віком понад 6 років.

Увага! Не слід до останнього тягнути з поданням заяви. Варто заздалегідь зібрати комплект документів, необхідних для подачі заяви, а також отримати необхідні документи у всіх установах (наприклад, відділі РАЦС, банку, ВНЗ, місці роботи).

Відміна або анулювання документа

Незважаючи на те, що іноземець отримав документ, що дає йому підстави для в'їзду та перебування на території РП, він може втратити це право. Це стосується всіх документів, що дають право в'їзду та перебування на території РП, за винятком перебування в рамках безвізового руху.

Віза Ситуація і правова підстава
Скасовує ться

Національна віза скасовується в адміністративному порядку, якщо обставини, що обгрунтовують відмову у видачі національної візи виникли після її видачі, а саме:

 • дані іноземця були внесені до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польщі небажано (ст. 65 п. 1 п. 1), 
 • іноземець не має достатніх фінансових коштів на час запланованого перебування на території Республіки Польща, а також на повернення в країну походження або проживання, або ж на транзит до третьої країни, яка надасть дозвіл на в'їзд, або ж можливості отримання таких коштів згідно закону (ст. 65 п. 1 п. 3),
 • іноземець не має медичної страхівки або медичного страхування для виїжджаючих за кордон (ст. 65 п. 1 п. 4),
 • цього вимагають інтереси обороноздатності або державної безпеки, або охорони громадської безпеки та правопорядку, або ж інтереси Республіки Польща (ст. 65 п. 1 п. 5),

паспортні документи іноземця не відповідають одному з таких критеріїв:  

 1. термін дії закінчується не раніше 3 місяців від закінчення терміну дії візи, про отримання якої він клопоче;
 2. в документі є як мінімум дві чисті сторінки;
 3. документ був виданий протягом останніх 10 років (ст. 65 п. 1 п. 6)
 • у процедурі з видачі національної візи:
 1. іноземець подав заяву із зазначенням неправдивих особистих даних або неправдивих відомостей, або доклав до нього документи, що містять подібні дані або відомості, або
 2. іноземець дав неправдиві свідчення або приховав істину, або ж підробив чи переробив документ з метою використання його в якості справжнього, або ж скористався таким документом в якості справжнього (ст. 65 п. 1 п. 7)
 • іноземець не обґрунтував мету будь-якої умови планованого перебування (ст. 65 п. 1 п. 8),
 • виникають обґрунтовані побоювання щодо наміру іноземця покинути територію Республіки Польща до закінчення терміну дії візи (ст. 65 п. 1 п. 9),

Віза скасовується також на прохання її власника (ст. 90 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців)).

Анулюється Національна віза анулюється, якщо в момент її видачі існували обставини, що обгрунтовують відмову в її видачі (Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ст. 91 (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців).
Відповідальний орган: консул, комендант відділення Прикордонної служби або комендант підрозділи Прикордонної служби.

 

Дозвіл на постійне перебування Ситуація і правова підстава

Відміняється

Дозвіл на тимчасове перебування іноземця скасовується, якщо:

 • припинила існувати мета перебування, яка є підставою надання дозволу на тимчасове перебування (ст. 101 п. 1),
 • іноземець перестав виконувати вимоги надання йому дозволу на тимчасове перебування в частині заявленої мети перебування (ст. 101 п. 2),
 • настала, щонайменше, одна з таких обставин:
 • дані іноземця були внесені до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща небажане (ст. 100 п. 1 п. 2),
 • цього вимагають інтереси обороноздатності або державної безпеки, або охорони громадської безпеки та правопорядку (ст. 100 п. 1 п. 4),
 • іноземець у процедурі з видачі йому дозволу на тимчасове перебування:
 • подав заяву із зазначенням неправдивих особистих даних або неправдивих відомостей, або доклав до нього документи, що містять подібні дані або відомості, або
 • дав неправдиві свідчення або приховав істину, або ж підробив або переробив документ з метою використання його в якості справжнього, або ж скористався таким документом в якості справжнього (ст. 100 п. 1 п. 5),
 • у іноземця є заборгованості по податках, за винятком тих випадків, коли він отримав передбачене законом звільнення, відтермінування, розтермінування зі сплати заборгованостей або повне призупинення приведення до виконання рішення компетентного органу (ст. 100 п. 1 п. 6),
 • іноземець не відшкодував витрат, пов'язаних з винесенням і приведенням у виконання рішення про накладення на іноземця зобов'язання повернення, оплачених коштом бюджету (ст. 100 п. 1 п. 7),
 • іноземець, який підлягає проходженню примусового лікування від туберкульозу легенів, сифілісу або гонореї, не виражає згоди на таке лікування (ст. 100 п. 1 п. 8),
 • (ст. 101, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців)).

Крім цього, воєвода скасовує дозвіл на тимчасове перебування і роботу в разі коли мала місце зміна посади, зазначеної у дозволі або зниження заробітної плати, а даний дозвіл не було змінено (ст. 122, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців)).

У разі дозволу на тимчасове перебування в цілях працевлаштування за спеціальністю, що вимагає високої кваліфікації (ст. 127), дозвіл скасовується, якщо іноземець не дотримується обмежень у доступі до ринку праці протягом перших 2 років перебування іноземця на території Республіки Польща, а саме:

 • іноземець не може почати виконувати роботу в іншого суб'єкта, крім зазначеного в дозволі,
 • іноземець не може поміняти посаду, на яку він був працевлаштований,
 • іноземцю не можна платити зарплату нижче зазначеної у дозволі (ст. 133 п. 1, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців)).

У разі дозволу на тимчасове перебування для жертв торгівлі людьми, дозвіл скасовується, якщо іноземець перестав виконувати вимоги надання йому дозволу на тимчасове перебування в частині заявленої мети перебування, зокрема, якщо іноземець припинив співпрацю з органом, уповноваженим вести розслідування злочину, про який йдеться в ст. 189a § 1 Kodeksu karnego (Уголовного Кодекса), або якщо це розслідування було завершено (ст. 180, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців).

Дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, які вимагають короткострокового перебування, скасовується, якщо припинила існувати мета перебування, у зв'язку з якою було надано дозвіл (ст. 185, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців).

Анулюється Національна віза анулюється, якщо в момент її видачі існували обставини, що обгрунтовують відмову в її видачі (Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ст. 91 (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців).
Відповідальний орган: консул, комендант відділення Прикордонної служби або комендант підрозділи Прикордонної служби.

 

Дозвіл на постійне перебування Ситуація і правова підстава
Скасовується

Дозвіл на постійне перебування скасовується, якщо: 

 • цього вимагають інтереси обороноздатності або державної безпеки, або охорони громадської безпеки та правопорядку (ст. 199 п. 1 п. 1),
 • цього вимагають інтереси Республіки Польща (ст. 199 п. 1 п. 2), 
 • у процедурі з видачі йому даного дозволу іноземець: 
 1. подав заяву на отримання дозволу із зазначенням неправдивих особистих даних або неправдивих відомостей, або доклав до нього документи, що містять подібні дані або відомості, або 
 2. дав неправдиві свідчення або приховав істину, або ж підробив або переробив документ з метою використання його в якості справжнього, або ж скористався таким документом в якості справжнього (ст. 199 п. 1 п. 3)
 • був засуджений таким, що набрав законної сили вироком в Республіці Польща за умисний злочин щонайменше на 3 роки позбавлення волі (ст. 199 п. 1 п. 4),
 • залишив територію Республіки Польща на термін понад 6 років (ст. 199 п. 1 п. 5). 

 

Увага! Якщо підставою надання іноземцю дозволу на постійне перебування був шлюб з громадянином Польщі, дозвіл може бути скасовано, якщо іноземець розлучився протягом 2 років з дня видачі йому дозволу на постійне перебування (ст. 199, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців)

 

Закінчується термін дії

Термін дії дозвіл на постійне перебування в силу закону закінчується з дня:

 1. надання іноземцю дозволу на постійне перебування довготермінового резидента ЄС або
 2. отримання іноземцем польського громадянства (ст. 200, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців)

 

Відповідальний орган:

воєвода за місцем перебування іноземця, a у випадку, якщо іноземець залишив територію Республіки Польща – воєвода, що видав йому цей дозвіл (ст. 201 п. 3, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців )

 

Дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС

Ситуація і правова підстава

Закінчується термін дії

Скасовується дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, якщо: 

 • Дозвіл на постійне перебування довгострокового резидента ЄС було отримано з порушенням законодавства (ст. 215 п. 1 п. 1
 • іноземець представляє реальну і серйозну загрозу для обороноздатності або державної безпеки, або охорони громадської безпеки та правопорядку (ст. 215 п. 1 п. 2)
 • іноземець залишив територію Республіки Польща на термін понад 6 років (ст. 215 п. 1 п. 3)
 • іноземець залишив територію Європейського Союзу на строк наступних один за одним: 
 • 12 місяців або 
 • 24 місяців, якщо у нього був дозвіл на тимчасове перебування в цілях працевлаштування за спеціальністю, що вимагає високої кваліфікації або він є членом сім'ї іноземця, у якого був такий дозвіл (ст. 215 п. 1 п. 4)
 • він отримав на території іншої держави-члена Європейського Союзу дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС (ст. 215 п. 1 п. 5)
 • Він був позбавлений статусу біженця або допоміжного захисту на підставі положень ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (закону від 13 червня 2003 р. Про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща), якщо дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС було видано у зв'язку з перебуванням на даній території на підставі статусу біженця або допоміжного захисту (ст. 215 п. 1 п. 6)
 • (ст. 215, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців)

 

Відповідальний орган:

Термін дії дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС минає силу закону з дня отримання польського громадянства (ст. 217, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців)

 

Відповідальний орган

Воєвода


logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів