Ситуації, коли дозвіл на роботу може видаватися без висновку старости

Згідно ст. П 88с. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (закону від 20 квітня 2004 р. про сприяння зайнятості та установах ринку праці) воєвода за місцем основного місця виконання роботи іноземцем видає дозвіл на роботу (Увага! Це не стосується дозволу на перебування і роботу!). Без необхідності отримання інформації від старости щодо того, чи знаходиться спеціальність, за якою повинен працювати іноземець, або вид роботи, яка повинна бути йому доручена, у переліку професій та видів роботи, щодо яких для видачі дозволу на роботу не потрібний розгляд висновку старости, що керується ситуацією на місцевому ринку праці, зокрема – числом зареєстрованих безробітних та осіб, які знаходяться в пошуку роботи за окремими спеціальностями по відношенню до кількості пропозицій про роботу, переданих у повітові управління з працевлаштування. Воєвода визначає критерії видачі дозволів на працю іноземців після ознайомлення з висновком голови муніципальної адміністрації (маршалка) воєводства або Воєводської ради ринку праці.

Ситуація на ринку праці виглядає абсолютно по-різному в окремих воєводствах, а переліки професій теж суттєво відрізняються один від одного. Актуальну інформацію про критерії, встановлені в окремих воєводствах, можна знайти у Воєводських вісниках.

Наприклад, у Мазовецькому воєводстві перелік професій і видів роботи, щодо яких для видачі дозволу на роботу не вимагається подання висновку старости (тесту ринку праці), визначає Rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Розпорядження № 14 Мазовецького воєводи від 30 червня 2009 р. щодо критеріїв видачі дозволів на роботу іноземців на території Мазовецького воєводства).

Перелік професій та видів роботи, щодо яких для видачі дозволу на роботу не потрібний розгляд висновку старости про ситуацію на локальному ринку праці

  • Арматурник
  • Тесляр
  • Монтажник будівельних конструкцій
  • Плиточник
  • Штукатур
  • Газозварник ручного зварювання
  • Будівельний бляхар
  • Машиніст екскаватора і абзетцера
  • Водій автобуса
  • Водій сідельного тягача

Це означає, що роботодавець при заповненні заяви про видачу дозволу на роботу не повинен заявляти вакансію в повітове управління з працевлаштування, але досить в заяві про видачу дозволу на роботу послатися на правову основу для видачі дозволу без укладення старости. Більш докладно на цю тему в статті: Легальна робота.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів