Послуги юристів

Юридичні професії

У відносинах між довірителем та уповноваженим представником дуже важлива довіра. Підшукуючи уповноваженого представника, потрібно докласти всіх зусиль в його виборі, враховуючи ризик необдуманих дій уповноваженого представника.

Як вже говорилося раніше, в адміністративному процесі необов'язково користуватися послугами професійного уповноваженого представника, однак, призначаючи уповноваженого представника, що має професійні знання, сторона захищає себе від наслідків незнання законодавства.

Професійними уповноваженими представниками є адвокат або юрисконсульт – це схожі професії, діяльність яких полягає в наданні юридичної допомоги. Тільки особи, які виконують дані види діяльності, мають право надавати юридичну допомогу. Однак не завжди професійний уповноважений представник буде кращим кандидатом, оскільки він може спеціалізуватися у іншій області права.

Будь-яка з вищевказаних професій:

  • регулюється законом (закон про адвокатуру (ustawa prawo o adwokaturze) і закон про юрисконсультів (ustawa o radcach prawnych);
  • організована на принципі професійного самоврядування;
  • вважається професією суспільної довіри;
  • це пов'язано, наприклад, з необхідністю мати спеціалізовані знання, одержувані під час практики (спеціалізації, яка триває 4 роки після закінчення вищого навчального закладу), підтвердженої здачею державного іспиту;
  • виконання такої діяльності регулюється вищевказаними корпоративними законами, а додатково – нормами професійної етики, спеціальною присягою, професійними традиціями.

Адвокати та юрисконсульти мають право здійснювати діяльність після внесення в список і прийняття присяги (ст. 65 закону про адвокатуру (ustawa prawo o adwokaturze) і 23 закону про юрисконсультів (ustawa o radcach prawnych). При видаленні з даного списку виникає втрата кваліфікації. Видалення зі списку може відбутися напр., в результаті залучення до дисциплінарної відповідальності.

Чи має обраний Вами адвокат або юрисконсульт право здійснювати діяльність, Ви можете перевірити на відповідних сайтах:

Національный реєстр адвокатів та адвокатів-стажерів (Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich)

Національна палата юрисконсультів (Krajowa Izba Radców Prawnych)

Адвокати та юрисконсульти зобов'язані дотримуватися правил етики (регламентованих відповідно в Кодексі етики адвоката (Kodeks Etyki Adwokackiej) і в Кодексі етики юрисконсульта (Kodeks Etyki Radcy Prawnego) і не мають права їх порушувати для задоволення інтересів клієнта, суду або третіх осіб.

Адвокати та юрисконсульти притягуються до дисциплінарної відповідальності, в т.ч. за дії, що порушують закон, що суперечать етиці або не відповідають професії, а також за порушення своїх професійних обов'язків. Дисциплінарним стягненням, крім винесення догани або штрафу, може бути також позбавлення права здійснювати професійну діяльність і видалення з вищезгаданого списку. Адвокати та юрисконсульти зобов'язані зберігати в таємниці все, що вони дізналися в процесі надання юридичної допомоги.

Юрисконсульт може відмовити у наданні юридичної допомоги тільки з поважних причин, але навіть після анулювання повноваження, договору підряду або трудового договору, він зобов'язаний виконати всі необхідні дії, щоб ця обставина не справила негативного впливу на подальший хід проведених ним справ.

Під час судових розглядів адвокати та юрисконсульти присутні в офіційному одязі – мантії (мантія адвоката відрізняється зеленим жабо, а мантія юрисконсульта – синім).

Адвокати та юрисконсульти повинні в обов'язковому порядку застрахувати цивільну відповідальність за збиток, який може виникнути при наданні правової допомоги.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів