Загальна інформація

Можливість вступу в шлюб для кожної сторони визначається її національним законодавством на момент укладення шлюбу (ст. 48 ustawy Prawo międzynarodowe prywatne (закона Міжнародне приватне право), тоді як форма шлюбу, що укладається повинна відповідати законодавству країни, де укладається шлюб, незалежно від того, хто вступає в шлюб. Отже, форма укладення шлюбу в Польщі підпорядкована польському законодавству, в першу чергу положенням Kodeksu  rodzinnego i opiekuńczego (Сімейного та опікунського кодексу), а також ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (закону про акти цивільного стану), а крім того, численним міжнародним договорам, ратифікованим Польщею.

Згідно з польським законодавством шлюб вважається укладеним, коли чоловік і жінка у присутності начальника відділу РАЦС особисто зроблять заяви про те, що вони вступають в шлюб один з одним. Однак перед тим як укласти шлюб з іноземцем, слід виконати ряд дій. Характер цих дій може залежати як від громадянства іноземця, так і від його цивільного стану.

З точки зору іноземця особливе значення мають положення ст. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (закону про акти цивільного стану), що стосуються надання іноземцем начальнику відділу РАЦС документа, підтверджуючого, що згідно з відповідним законодавством він може вступити в шлюб, або ж звільнення іноземця в судовому порядку від обов'язку надання подібного документа.

Положення, що стосуються визнання рішень іноземних судів та інших органів з немайнових питань іноземних громадян, представлені в ст. 1145 і наступних статтях ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (KPC) (закону від 17 листопада 1964 р. – Цивільно-процесуальний кодекс (ЦПК).

До найважливіших формальних вимог, необхідних для вступу в шлюб у Польщі, відносяться:

 • Дошлюбні документи, необхідні для вступу в шлюб (ст. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Сімейного та опікунського кодексу) і ст. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego закону про акти цивільного стану)), а саме:
  • Заява іноземця (ст. 79 п. 1 пп. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego(закону про акти цивільного стану),
  • Копія свідоцтва про народження іноземця, а в разі якщо він раніше був одружений – копія свідоцтва про шлюб з відміткою про його припинення, розірвання або визнання недійсним, або ж копія свідоцтва про шлюб з документом, що підтверджує його припинення або розірвання, або ж документом, що підтверджує визнання шлюбу недійсним, якщо на підставі інших поданих документів неможливо встановити дані, необхідні для оформлення свідоцтва про шлюб (ст. 79 п. 1 пп. 2ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego(закону про акти цивільного стану)),
  • Документ, підтверджуючий, що згідно із законодавством іноземець може вступити в шлюб, хіба що на підставі положеньustawy Prawo międzynarodowe prywatne(закону Міжнародне приватне право) його здатність до вступу в шлюб оцінюється на підставі польського права (ст. 79 п. 1 пп. 3ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego(закону про акти цивільного стану).
 • Присутність двох повнолітніх свідків (ст. 7 § 1, ст. 8 § 2 Кодексу),
 • Публічна заява осіб, що вступають в шлюб, зроблена в присутності особи, уповноваженої укласти шлюб (ст. 7 § 1 и 3, ст. 8 Кодексу),
 • Заява про укладення шлюбу, зроблена обома сторонами, що вступають в шлюб, повторена за начальником відділу РАЦС або прочитана вголос (ст. 7 §3, Кодексу), „Усвідомлюючи права та обов'язки, що випливають з укладення шлюбу, урочисто заявляю, що я вступаю в шлюб з (ім'я та прізвище другої особи, що вступає в шлюб) і клянуся, що зроблю все, щоб наш шлюб існував у злагоді, був щасливим і міцним".
 • Заява начальника відділу РАЦС про укладення шлюбу (ст. 7 § 4 Кодексу).

У випадку конкордатного шлюбу:

 • Довідка, видана особам, що мають намір вступити в шлюб згідно з внутрішніми правилами церкви або іншої релігійної громади в присутності священика (начальник відділу РАЦС видає довідку про відсутність обставин, що перешкоджають вступу в шлюб, а також зміст і дату зроблених в його присутності заяв щодо прізвищ майбутнього подружжя і їхніх дітей) (ст. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Сімейного та опікунського кодексу),
 • Довідка, видана священиком – якщо шлюб укладається в присутності священика (ст. 8 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Сімейного та опікунського кодексу)),
 • Релігійний церемоніал у разі церковного шлюбу.

Слід пам'ятати, що іноземець, який вступає в шлюб з громадянином Польщі, не отримує автоматично польське громадянство, а лише тільки на підставі шлюбу отримує право клопотати про видачу дозволу на тимчасове перебування (ст. 158 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців), а після 3 років перебування в Польщі на підставі посвідки на проживання, отриманої на цій підставі – може подавати клопотання про дозвіл на постійне проживання. У деяких випадках члени сімей іноземців мають право клопотати про видачу дозволу на перебування на підставі шлюбу. Про отримання польського громадянства може клопотати іноземець, що безперервно перебуває в Польщі принаймні протягом 2 років на підставі дозволу на постійне перебування довгострокового резидента ЄС або ж постійної посвідки на проживання, котрий принаймні 3 роки перебуває в шлюбі з громадянином Польщі (ст. 30 п. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (закону від 2 квітня 2009 р. про польське громадянство).

Польське законодавство передбачає дві альтернативні (рівнозначні) форми укладення шлюбу, а право вибору однієї з них надається також іноземцям, які одружувалися в Польщі. Це цивільний і конкордатний шлюб

Цивільний шлюб – такий шлюб, що викликає правові наслідки лише у сфері польського права, укладається в присутності начальника відділу РАЦС двома особами різної статі, присутніми одночасно (ст. 1 § 1 Kodeksu  rodzinnego i opiekuńczego (Сімейного та опікунського кодексу). Особи, які мають намір вступити в шлюб, можуть вибрати будь-який відділ РАЦС (немає прив'язки до місця постійного проживання); зазвичай це РАЦС за місцем проживання одного з молодят. Цивільний шлюб оформляється відносно швидко і легко. При необхідності термінового укладення шлюбу слід перевірити доступні терміни у відділах РАЦС у невеликих населених пунктах. Однак слід пам'ятати про те, що існує так званий місячний термін очікування, який, як правило, повинен пройти між подачею начальнику відділу РАЦС необхідних документів та датою одруження. Слід також пам'ятати про те, що церемонії одруження в багатьох відділах РАЦС не проводяться щодня, і навіть не в кожні вихідні. Отже, краще всього заздалегідь забронювати відповідний термін.

Конкордатний шлюб – шлюб, який укладається в присутності священика двома особами різної статі згідно з внутрішніми правилами церкви або іншої релігійної громади, що викликає при цьому також цивільно-правові наслідки. Укладення церковного шлюбу – згідно ст. 10 п. 1 Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Polską (Конкордату, укладеного між Апостольською столицею і Польщею) – має такі ж наслідки, що і укладення шлюбу у світлі польського законодавства. При цьому повинні дотримуватися наступні умови:

 • При укладенні шлюбу молодята зроблять одностайну заяву про своє бажання, щоб церковний шлюб став шлюбом згідно з польським законодавством;
 • Священик направить до відділу РАЦС заяву про внесення канонічного шлюбу в акти цивільного стану; така заява має бути передана протягом 5 днів з моменту укладення шлюбу;
 • Між подружжям немає перешкод для укладення шлюбу, передбачених у польському законодавстві (наприклад, занадто молодий вік, двоєженство, спорідненість першого ступеню);
 • В актах цивільного стану було зроблено запис про реєстрацию шлюбу.

Оформлення свідоцтва про шлюб тягне за собою правові наслідки для цивільного шлюбу вже в моменті здійснення подружжям волевиявлень перед обличчям священика, а не тільки в моменті його реєстрації у відділі РАЦС.

Щоб було можливим укладення конкордатного шлюбу, ратифікований міжнародний договір або договір, що регулює відносини між державою і церквою чи іншої релігійної громадою, повинен передбачати для шлюбу, укладеного згідно внутрішніх правил даної церкви або релігійної громади, такі ж правові наслідки, які тягне за собою укладення шлюбу у присутності начальника відділу РАЦС.

Релігійні громади та церкви, в яких допускається конкордатний шлюб:

 • Католицька церква, в тому числі: римсько-католицька, греко-католицька, неоуніатська, вірменська,
 • Польська автокефальна православна церква,
 • Євангелічно-Аугсбурзька церква,
 • Євангелічно-реформістська церква,
 • Євангелічно-методистська церква в РП,
 • Церква християн-баптистів,
 • Церква адвентистів сьомого дня,
 • Старокатолицька церква маріавітів,
 • П'ятидесятницька церква,
 • Польско-католицька церква,
 • Спілка єврейських громад Польщі.

Релігійні громади та церкви, в яких не допускається конкордатний шлюб:

 • Мусульманська релігійна спілка,
 • Караїмська релігійна спілка,
 • Католицька церква маріавітів,
 • Східна старообрядницька церква.

Місце укладення церковного шлюбу визначається внутрішніми правилами костелу або іншої релігійної громади, в якій укладається даний церковний шлюб. Важливо те, що на існування шлюбу в розумінні польського законодавства не впливають наступні події, істотні з точки зору церковного шлюбу (наприклад, його розірвання або визнання недійсним рішенням релігійної громади).

Природно, церковний шлюб не обов'язковий і парафіяни цієї церкви або релігійної громади можуть укладати шлюби згідно польського законодавства тільки у формі цивільного шлюбу. Це суттєво, особливо в тому випадку, якщо майбутнє подружжя є парафіянами церков або релігійних громад, в яких не можна укладати конкордатний шлюби, або ж коли ми маємо справу зі змішаним шлюбом.

Відносно іноземців, що є громадянами однієї і тієї ж країни, можливий також шлюб, який укладається в присутності консула. Наявність у консула компетенції для оформлення шлюбів залежить від того, чи була вона йому присвоєна державою, від імені якої він діє („держава, що посилає ”). Однак такий шлюб може бути укладений виключно іноземцями (жоден з молодят не може мати тільки польське громадянство, але може мати польське громадянств як друге громадянство). Як наслідок консульські шлюби укладаються у формі, передбаченій законодавством держави, що відправляє, а не в діючій у Польщі формі. Свідоцтво про шлюб, укладений в консульстві держави походження іноземців, може бути внесено в польські акти цивільного стану, а отже, може видаватися копія акта цивільного стану з польських книг цивільного стану. Подробиці укладення шлюбу в присутності консула можна дізнатися в консульському відділі відповідної держави на території РП.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів