Właściwości umowy a wykonywana praca

Teoretycznie pracownik może decydować, jaką umowę podpisze. W praktyce – wiele zależy od pracodawcy i zwyczajów w konkretnej firmie.

Trzeba pamiętać, że to, jaka umowa ma być zawarta, zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Na chwilę obecną istnieją 3 najbardziej popularne rodzaje umowy: umowa o pracę, umowa-zlecenie i umowa o dzieło. Więcej na ten temat w artykule Prawa pracownicze.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015