Ślub

word Wniosek do Sądu rodzinnego – zdolność prawna do zawarcia związku małżeńskiego
word Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC
word Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu małżeństwa
word Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia
word Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej
word Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
word Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
word Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie
word Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
word Pozew o rozwód
word Pozew o separację
word Wzór pełnomocnictwa
word Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015