Володіння польською мовою та отримання польського громадянства

Іноземець, що клопоче про отримання польського громадянства, повинен представити свідоцтво про закінчення школи в Республіці Польща або свідоцтво про закінчення школи за кордоном з польською мовою навчання, або довідку про знання польської мови у вигляді сертифіката, виданого Державною комісією підтвердження знання польської мови як іноземної   (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego). Документ повинен бути доданий до заяви про присвоєння громадянства. Детальна інформація, що стосується сертифікації, знаходиться в підрозділі, що стосується підтвердження знання мови.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів