Статус студента і робота

Лише деякі студенти-іноземці можуть виконувати роботу без необхідності отримання додаткового дозволу. Згідно розпорядження міністра праці та суспільної політики від 21 квітняя 2015 р. про випадки, в котрих доручення виконання роботи іноземцю на території Республіки Польща є припустиме без необхідності отримання дозволу на роботу (rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę) стосується іноземців:

  • які є студентами стаціонарної форми навчання у вищому навчальному закладі, яке проходить в Республіці Польща, або учасниками стаціонарної форми навчання в аспірантурі, яка проходить в Республіці Польщі;
  • які є студентами, що виконують роботу в рамках професійного стажування, на проходження якої скеровуються організаціями-членами міжнародних студентських спільнот;
  • які є студентами, що виконують роботу в рамках співпраці державних служб працевлаштування та їх іноземних партнерів, якщо необхідність доручити іноземцю виконання роботи підтверджена відповідним органом з працевлаштування;
  • які є випускниками польських післегімназійних шкіл, стаціонарної форми навчання в аспірантурі в польських навчальних закладах, у наукових інститутах Польської академії наук або науково-дослідних інститутів, діючих на підставі приписів про дослідні інститути.

Більш докладно на цю тему Ви можете прочитати в статті: Легальна робота.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів