Обов'язкова реєстрація місця проживання

Реєстрація місця проживання стосується як польських громадян, так і іноземців.
Реєстрація місця проживання полягає в інформуванні органів держадміністрації про своє місцезнаходження (тимчасове або постійне).

Реєстрація слугує цілям евіденції і не дає жодних прав на житло, у якому зареєстрована особа.

Постійне проживання

Проживання у визначеному населеному пункті за вказаною адресою з метою постійного проживання.

 

Тимчасове проживання

Перебування без наміру зміни місця постійного перебування в іншому населеному пункті або в тому самому населеному пункті, але за іншою адресою.

 

При реєстрації тимчасового проживання слід указати планований період перебування в даному місці. Утім, він не може перевищувати період, у якому іноземець має право легально знаходитися в Польщі, відповідно до наявного в нього документа. Разом з цим реєстрація на тимчасове перебування не може бути виконана на термін більше вказаного в орендному договорі на житло. Можна мати одночасно лише одну реєстрацію на постійне проживання та одну реєстрацію на тимчасове проживання. Не всі іноземці можуть зареєструватися на постійне проживання.

Що необхідно для реєстрації? 

Іноземець, який є громадянином країни-члена ЄС, громадянином країни-члена ЄАСТ – сторони договору про Європейську економічну зону або громадянином Швейцарської конфедерації

Член сім'ї іноземця, який є громадянином країни-члена ЄС, громадянином країни-члена ЄАСТ – сторони договору про Європейську економічну зону або громадянином Швейцарської конфедерації

Іноземець
  + dokument podróży +

Документи, необхідні для реєстрації іноземця на постійне перебування

Реєстрацію місця проживання слід здійснити в присутності власника житла, який повинен мати документ, що посвідчує особу,  а також документ, що підтверджує права на житло, у якому проживає іноземець

 • дійсний документ, що посвідчує особу та громадянство
 • дійсний документ, що підтверджує право на постійне проживання
 • довідка про реєстрацію перебування громадянина Європейського Союзу
 • дійсна карта постійного перебування члена сім'ї громадянина Європейського Союзу
 • дійсна карта перебування члена сім'ї громадянина Європейського Союзу
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej
 • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany
       

Документи, необхідні  для реєстрації іноземця на тимчасове перебування

Як указано вище або:
Документ, що підтверджує право на житло.
Таким документом може бути договір оренди або безоплатного користування, витяг з домової книги, нотаріальний акт, адміністративне рішення, постанова суду або інший документ.

як указано вище або:

 • довідка про реєстрацію перебування громадянина Європейського Союзу
 • довідка про реєстрацію на території Республіки Польща

як указано вище або:

 • дійсний проїзний документ

як указано вище або:
віза

 • тимчасова довідка, що посвідчує особу іноземця
 • дозвіл на тимчасове перебування
 • відтиск печатки в проїзному документі, який підтверджує подачу заяви про надання дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або перебування довготривалого резидента Європейського Союзу

       

Термін  виконання реєстрації місця проживання

Зобов'язаний зареєструватися за місцем постійного або тимчасового перебування протягом 30 днів від дня прибуття в це місце.

Зобов'язаний зареєструватися протягом 4 днів від дня прибуття. Іноземці звільнені від обов'язку реєстрації місця проживання, якщо їхнє перебування на території Республіки Польща не перевищує 14 днів.

У разі проживання в орендованому житлі то орендар, а не орендодавець, повинен дотримувати терміни та формальні вимоги, пов'язані зі своєю реєстрацією в даному житловому приміщенні.
Питання, пов'язані з реєстрацією місця проживання, можна вирішити протягом одного візиту в управлінні. Не потрібно зніматися з попереднього місця реєстрації, щоб зареєструватися за новою адресою. Усі дії, пов'язані зі зняттям з реєстрації місця проживання, виконує управління, у якому будемо реєструватися.
Іноземець повинен провести реєстрацію місця проживання, оскільки під час процесу легалізації перебування в Польщі він може представити реєстраційний документ на підтвердження того, що він забезпечений місцем проживання в Польщі.

Для реєстрації необхідне підтвердження, що іноземець фактично перебуває за вказаною адресою, Це підтверджує суб'єкт, який володіє правами на житло. Якщо іноземець має таке право (наприклад, договір оренди), то він сам підтверджує факт перебування за вказаною адресою (цього достатньо для отримання реєстрації на тимчасове перебування). Для реєстрації на постійне перебування необхідна присутність орендодавця та пред'явлення для ознайомлення документа, що підтверджує право на житло цього власника або суб'єкта, ним може бути, наприклад, витяг з домової книги, адміністративне рішення або постанова суду.

Реєстрацію місця проживання можна не виконувати особисто.

Це можна зробити через уповноважену особу. У такому разі слід представити довіреність та cплатити гербовий збір у розмірі 17 злотих. Від сплати гербового збору звільняються довіреності, що уповноважують другого з подружжя, родичів по висхідній та нисхідній лінії, а також рідних братів та сестер.
Процедуру реєстрації завершує видача довідки про реєстрацію на тимчасове або постійне перебування. Обидві довідки дійсні до моменту зміни місця реєстрації, при чому довідка про реєстрацію на тимчасове перебування дійсна не довше ніж до спливу терміну реєстрації.
Для реєстрації необхідно:

Для реєстрації необхідно:

 1. Заповнити польською мовою відповідний бланк заяви (заява на тимчасове перебування або заява на постійне перебування), який можна отримати в управлінні ґміни.
  У бланку, крім граф, які повинна заповнити особа, що реєструється, є також зміст заяви, під якою підпис повинен поставити власник житла або інший суб'єкт, що має право на житло. У цій заяві вищеназвана особа підтверджує, що особа, яка реєструється, фактично знаходиться за вказаною в заяві адресою. Якщо особа, що реєструється має право на житло, тоді вона сама ставить підпис у вищеназваній заяві.
  Увага! Кожна особа, що реєструється подає окремий бланк (у тому числі для дитини).

 2. Мати дійсний паспорт та інші документи, які слід пред'явити для ознайомлення. Зокрема:
  • Документи, що підтверджують право легального перебування іноземця на території Польщі (наприклад, віза, дозвіл на перебування).
  • Документ, що підтверджує право на житло, яке має іноземець або особа, яка підтверджує в бланку факт перебування в даному житлі іноземця, що виконує реєстрацію.
  • Довіреність разом з підтвердженням сплати гербового збору – у разі призначення уповноваженої особи.
  • Скорочена копія свідоцтва про народження, якщо реєстрація стосується неповнолітньої особи, у якої нема паспорта. Реєстрацію місця проживання виконує один з батьків (законний представник, юридичний опікун або інша особа, яка здійснює над нею фактичну опіку) у місці їхнього спільного проживання.
 1. Подати вищеназвані документи в орган ґміни за місцезнаходженням нерухомості, у якій особа буде зареєстрована. Це можна виконати:

Звертаючись до відповідного управління ґміни в години його праці

 • В управлінні можна отримати відповідний паперовий бланк, і там його заповнити та пред'явити для ознайомлення необхідні документи.
 • Слід пам'ятати про підписи особи, яка має право на житло. Потрібно або звернутися до управління з цією особою, яка поставить на бланку підпис, або прийти з роздрукованим уже бланком, на якому дана особа поставила підпис.
 • Зазвичай: якщо дані, заявлені для реєстрації, а також тимчасове/постійне перебування не викликають сумнівів, то питання вирішується відразу, і заявник отримує довідку про реєстрацію.

Надсилаючи бланк поштою (найкраще рекомендованим листом –  для підтвердження)

 • Підписи заявника повинні бути офіційно посвідчені, наприклад, нотаріусом).
 • Необхідні для пред'явлення документи подати безпосередньо до управління як доповнення до раніше надісланої заяви.
 • У деякі управління також можна надіслати документи поштою, а управління після виконання відповідних дій відправить документи на вказану адресу.
 • Зважаючи на це, перед виконанням яких-небудь дій варто перевірити, яка практика використовується в даному управлінні.
 • Орган повинен вирішити питання швидко. Про форму отримання довідки про реєстрацію заявник указує в заяві.

У разі, якщо в органа виникнуть сумніви щодо заявлених даних або характеру перебування, то процедура триватиме довше, оскільки орган повинен провести адміністративне провадження та вирішити питання у формі адміністративного рішення. Рішення видається впродовж місяця від дня подачі заяви, а в особливо складних випадках цей строк може розтягнутися до 2 місяців. Процедура продовжується також у разі формальних недоліків. У такому разі орган зобов'язаний письмово викликати заявника для усунення недоліків протягом 7 днів.

Реєстрація місця проживання також пов'язана зі зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

 • Зняття з реєстрації місця проживання потрібно виконати тоді, коли зареєстрована особа залишає місце постійного перебування або тимчасового перебування до спливу встановленого періоду перебування.
 • У разі зміни місця перебування зняття з реєстрації місця проживання можна виконати під час процедури реєстрації за новою адресою (на одному бланку).
 • Зняття з реєстрації місця проживання можна також виконати незалежно від реєстрації. Для цього потрібно оформити відповідні документи в попередньому органі ґміни безпосередньо або електронною поштою (ст. 33 п 2 закону про реєстрацію населення (ustawа o ewidencji ludności)

У разі недотримання обов'язку зняття з реєстрації місця проживання орган ґміни або управління, або за заявою власника житла чи іншого суб'єкта, який має право на житло, видає рішення про зняття з реєстрації.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів