Волонтерство у Польщі

Молоді люди, бажаючі отримати професійний досвід, часто починають свій кар'єрний шлях з волонтерства – добровільних послуг, що надаються без винагороди. Польське право регулює умови надання послуг волонтерами. Вони визначені в ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (законі від 24 квітня 2003 р. Про некомерційну діяльність і волонтерство).
Згідно закона (ст. 42 п. 1) волонтери можуть надавати послуги для:

Вид суб'єкта

Діапазон послуг в рамках волонтерства

  • недержавних організацій,
  • юридичних осіб та організаційних одиниць, що працюють на підставі законоположень про ставлення держави до католицької церкви в Республіці Польща, про ставлення держави до інших церков і релігійним громадам, а також про гарантії свободи совісті та віросповідання, якщо їх статутні цілі включають здійснення некомерційної діяльності,
  • об'єднань органів місцевого самоврядування,
  • соціальних кооперативів,
  • акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, а також спортивних клубів, які є учасниками, які діють на підставі положень ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (закону від 25 червня 2010 р. про спорт), які працюють не з метою отримання прибутку і всі свої доходи направляють на виконання статутних цілей, а також не займаються розподілом прибутку між своїми партнерами, акціонерами і співробітниками.

У сфері їх статутної діяльності, зокрема, у сфері некомерційної діяльності, за винятком здійснюваної ними господарської діяльності

  • органів державної адміністрації

за винятком здійснюваної ними господарської діяльності

  • організаційних одиниць, що підпорядковуються органам державної адміністрації або знаходяться під контролем даних органів

за винятком здійснюваної цими одиницями господарської діяльності

  • лікувальних установ в розумінні законоположень про лікувальну діяльність

У сфері здійснюваної ними лікувальної діяльності

Волонтерські послуги можуть також надаватися міжнародним організаціям у Польщі.
Волонтер повинен мати відповідну кваліфікацію і виконувати вимоги відповідно до виду і діапазону надаваних послуг, хоча на практиці волонтерство починається з завдань, які були б волонтеру під силу, а в ході співробітництва завдання можуть ускладнюватися відповідно з отримуваним досвідом.

З точки зору законодавства важливо те, що волонтерство НЕ прирівнюється до трудових відносин, що дозволяє надавати волонтерські послуги також особам, які мають або збираються отримати статус безробітного.
Сфера співробітництва, спосіб дії і час виконання послуг волонтерами повинні визначатися за погодженням з організацією, що використовує послуги волонтерів (це необхідно в разі послуг, що надаються протягом більше 30 днів).

Організація, яка використовує послуги волонтерів, може також покривати витрати, пов'язані з діяльністю волонтера (наприклад, навчання, відрядження, харчування).

Волонтер не отримує винагороду на надавані послуги. Якщо після періоду співпраці з волонтером організація вирішує запропонувати йому оплату його послуг, має бути підписаний відповідний договір.

Зразок угоди про співпрацю з волонтером

Пропозиції для волонтерів у Польща
Всепольська мережа центрів волонтерства

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів