Особливі права - няня для дитини віком до 3 років

Робота в домашньому секторі часто не підлягає відповідному регулюванню. Тим не менш, в Польщі існують вигідні рішення, які сприяють працевлаштуванню працівників фізичними особами в своїх домашніх господарствах. До них, без сумніву, можна віднести врегулювання в галузі найму нянь, представлені в ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (законі від 4 лютого 2011 р. про нагляд та догляд за дітьми у віці до 3 років).

Нянею може бути будь-яка фізична особа віком понад 18 років. Закон не пред'являє ніяких вимог у галузі освіти або кваліфікації нянь. Єдиним обов'язком кожної няні є проходження обов'язкового медогляду. У результаті такого обстеження дана особа отримує довідку про відсутність протипоказань до виконання певних робіт. Таке обстеження слід пройти перед початком роботи.

Договір з нянею, так званий активізуючий договір, на будь-який термін, укладають батьки дитини у письмовій формі. У договорі повинні бути прописані:

  • сторони, що домовляються,
  • його мета і предмет,
  • час та місце догляду за дитиною,
  • число дітей, які перебувають під її наглядом,
  • обов'язки няні,
  • розмір винагороди, а також спосіб і терміни його виплати,
  • термін, на який було укладено договір,
  • умови праці,
  • спосіб зміни і розірвання договору.

Зразок активізуючого договору

У разі працевлаштування няні на підставі активізуючого договору, її страхові внески може фінансувати Фонд соціального страхування (ZUS) з державного бюджету. Фонд соціального страхування (ZUS) оплачує внески на соціальне страхування (пенсія за віком, пенсія по непрацездатності, допомога у разі нещасного випадку на виробництві), а також на медичне страхування тільки з суми винагороди, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати (у 2015 році вона становить 1750 злотих). Якщо винагорода (брутто) няні вище мінімальної зарплати, в такому випадку внески з цією суми оплачують батьки дитини на засадах, визначених в законоположеннях про систему соціального страхування, що стосуються договору надання платних послуг.

Страхування, що забезпечує виплату допомоги по хворобі, у випадку договору надання платних послуг для няні є добровільним. Якщо няня вирішила оформити це страхування за власним бажанням, внески на нього платять батьки (замовник) на засадах, визначених для замовників у положеннях про систему соціального страхування.

Няня оплачує податок на прибуток (PIT) самостійно, як правило – тільки в річній декларації. Батьки (як фізичні особи) не повинні стягувати авансові платежі в рахунок податку РІТ ні тим більше передавати няні документ РІТ- 11.

Договір з нянею може бути продовжений на наступний рік, якщо дитину не вдасться влаштувати в дитячий садок. Якщо батьки по закінченні цього періоду раніше захочуть співпрацювати з нянею, внески на соціальне страхування (ZUS) повинні будуть оплачувати самі батьки на принципах, що діють у випадку договору надання платних послуг.
Інформаційний фільм для роботодавців „Працевлаштування няні”

Няні, крок за кроком – довідник для батьків, складений Фондом соціального страхування (ZUS)

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів