Робота іноземців у державній адміністрації

Згідно ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (ст. 5 п. 1) (закона від 21 листопада 2008 р. про державну цивільну службу) на державну цивільну службу може бути прийнята особа, яка не є громадянином Польщі, виключно у випадку, якщо генеральний директор установи при оприлюдненні інформації про вакансії вкаже, за згодою начальника державної цивільної служби, посади, на які, крім громадян Польщі, можуть претендувати громадяни Європейського Союзу і громадяни інших держав, яким на підставі міжнародних договорів або законоположень Європейського Союзу надається право працевлаштування на території Республіки Польща. Особа, яка не має польського громадянства, може бути прийнята на посаду, на якій виконувана робота не полягає на прямій чи непрямій участі у здійсненні державної влади і функцій, метою яких є захист головних інтересів держави, якщо вона знає польську мову, що підтверджено документом, наведеним в rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (розпорядженні Голови Ради міністрів від 23 квітня 2009 р. щодо видів документів, що підтверджують знання польської мови особами без польського громадянства, які претендують на отримання посади у сфері державної цивільної служби).

  • Сертифікат про володіння польською мовою, що підтверджує здачу іспиту з польської мови на загальному середньому або просунутому рівні, виданий Державною комісією з підтвердження знання польської мови як іноземної;
  • Документ, що підтверджує закінчення ВНЗ з навчанням польською мовою;
  • Атестат зрілості, отриманий в польській системі освіти;
  • Свідоцтво про отримання повноважень для здійснення діяльності присяжного перекладача, видане міністром юстиції.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (закон від 21 листопада 2008 р. про муніципальних працівників) в ст. 11 вказує, що начальники муніципальних органів, а саме:

  1. адміністрації воєводства, а також воєводських муніципальних організаційних одиниць;
  2. повітових староств, а також повітових організаційних одиниць;
  3. адміністрації гмін, допоміжних одиниць гмін, бюджетних одиниць гмін і муніципальних бюджетних органів;
  4. бюро (їх аналогів) спілок одиниць місцевого самоврядування, а також муніципальних бюджетних органів, заснованих цими спілками;
  5. бюро (їх аналогів) адміністративних одиниць місцевого самоврядування,

При оприлюдненні інформації про вакантні офіційні посади, в тому числі, керівні державні посади, вказують посади, на які - крім громадян Польщі - можуть претендувати громадяни Європейського Союзу і громадяни інших держав, яким на підставі міжнародних договорів або законоположень Європейського Союзу покладається право працевлаштування на території Республіки Польща.

Аналогічно потрібно підтвердження знання польської мови.
Ці рішення можуть застосовуватися, крім громадян ЄС, щодо громадян Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарської конфедерації, України та Росії.

Оголошення про набір на посади в сфері цивільної служби, а також в муніципальні органи розміщуються в Бюлетені інформації державних органів, який має бути доступний на сайті кожної установи.

Увага! Можливість роботи на іноземну державу в законодавстві деяких держав може мати додаткові умови, супроводжуватися санкціями або прямими заборонами. Слід перевірити, чи маєте ви право на таку роботу відповідно до законодавства своєї країни походження!

 

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів