Риси, притаманні договорам, які найчастіше укладаються з іноземцями

  

Трудовий договір

Договір доручення

Договір підряду

Менеджерський контракт

Працедавець зобов'язується виконати роботу визначеного характеру, на користь та під керівництвом  працедавця, на місці та в  час, установлені ним. У свою чергу, працедавець бере на себе обов'язок працевлаштувати працівника та виплачувати йому заробітну плату.

Полягає в тому, що замовник доручає виконання визначеної роботи у визначений час та виплачує за цю роботу встановлену зарплату.

Це договір про виконання чітко визначеного завдання, у результаті реалізації якого постає визначений продукт.

Одна сторона (менеджер) зобов'язується керувати підприємством іншої сторони від її імені, від свого імені або від імені власника підприємства, який з економічних або особистих причин відмовляється керувати особисто підприємством. Цей договір не регулюється законом, і, якщо він не має характеру трудового договору, він вважається договором про надання послуг та відповідно до ст. 750 ЦК (art. 750 KC)  до нього застосовуються положення про доручення.

Це договори про старанну діяльність, тобто, працівник зобов'язаний виконати роботу встановленого типу, згідно з втановленими обов'язками, старанно та сумлінно. Отримання конкретного результату не вимагається.

Це договір результату.  Виконавець зобов'язаний досягнути індивідуально визначеного результату, конкретного фінального ефекту.

В основному це договір про старанну діяльність, але сторони можуть  прийняти інші критерії оцінки виконання роботи, ніж  старанність та добросовісність (наприклад, фінансові показники підприємства).

Завжди оплачується. Працівник отримує винагороду за виконану роботу або не виконану з причин, не залежних від нього (простій, хвороба).

Може оплачуватися і не оплачуватися. Якщо договір був оплачуваним, заробітна плата виплачується без огляду на результат діяльності виконавця.

Повинен бути оплачуваним. Оплачується результат.

Може бути оплачуваним та не оплачуваним. Проте, зазвичай, це оплачуваний договір, при чому розмір заробітної плати менеджера може залежати від результатів управління.

Работа повинна бути виконана працівником особисто. ТК не допускає жодних винятків у цьому питанні.

Виконавець може доручити виконання замовлення іншій особі, якщо це виникає зі змісту договору, звичаю, або якщо він змушений зробити це в силу обставин. У такому разі він повинен сповістити замовника про особу, місце проживання свего замісника, і, в разі повідомлення, несе відповідальність лише за відсутність належної старанності у виборі замісника (ст. 738 § 1 ЦК) (art. 738 § 1 KC).

Особа, яка приймає замовлення, може виконати роботу як особисто, так і з допомогою третіх осіб, якщо договором не встановлено обов'язку осогбистого виконання. Якщо підрядник доручить виконання роботи іншим особам, він повинен їх контролювати, оскільки особисто відповідає за результат роботи.

Менеджер повинен виконувати роботу особисто. Проте, з огляду на свободу договорів, сторони можуть регулювати в договорі дані питання  в інший спосіб.

Робота здійснюється "під кернівництвом" працедавця. Це означає, що працівник повинен виконувати вказівки своїх начальників стосовно роботи, і перебувати в розпорядженні працедавця на робочому місці або в іншому місці, визначеному для виконання роботи.

Сторони договору рівні. Нема відносин підпорядкування. Важливе саме виконання роботи, а не її час та місце.
Працедавець не може визначити, у який час та де буде виконуватися договір, він може лише встановити термін, упродовж якого договір слід виконати.
Працедавець не може вимагати від працівника виконання всіх своїх доручень, а лише ті, які визначено сторонами в договорі.

Самостійна та незалежна позиція менеджера; Відсутність підпорядкування. Це пов'язано з обов'язками менеджера, який повинен очолити підприємство і нести ризик та відповідальність, пов'язану з  управлінням цим підприємством; це, зазвичай, виключає підлеглість менеджера.

Проте, виконавець повинен виконувати вказівки замовника стосовно способу виконання роботи.
Але він може без згоди клієнта відступити від указаного способу виконання замовлення, якщо немає можливості отримати таку згоду, і є підстава припускати, що клієнт погодиться на зміни (ст. 737 ЦК) (art. 737 KC).

Проте, замовник може контролювати виконання робіт, а якщо виявиться, що підрядник виконує роботу в несумісний з договором спосіб, може вимагати змінити спосіб виконання роботи і встановити з цією метою відповідний строк.    Після безрезультатного спливу строку він  може відмовитися від договору, або доручити подальше виконання робіт іншій особі за рахунок та на ризик підрядника (ст. 636 § 1 ЦК) (art. 636 § 1 KC).

Робота виконується постійно, тобто повторюється щоденно або впродовж триваліших часових інтервалів (не є разовою роботою або дією).

Виконавець зобовязаний виконати певну правову або фактичну дію (разова дія) або виконати дії, які складаються на певну послугу (протяжна дія)

Договір має разовий характер. Його тривалість, зазвичай, конкретно визначена в договорі, з зазначенням, що робота повинна бути закінчена протягом установленого строку.

Застосовуються положення як для договору доручення.

У разі укладення трудового договору, працівник підлягає обов'язковому медичному страхуванню від моменту виникнення трудових відносин до дня їх припинення. Крім того, якщо працівник укладає договір-доручення або підряду зі своїм працедавцем, він підлягає обов'язковому медичному страхуванню. Працівник також підлягає іншим типам обов'язкового страхування:

  • Пенсійне та рентне. Внесок поділяється поміж замовником та виконавцем (пенсійне: 9,76% + 9,76%, рентне: 6,5% + 1,5%);
  • Від нещасних випадків. Внесок повністю платить працедавець (установлюється індивідуально на основі Закону про страхуванння від нещасних випадків під час роботи та від професійних хвороб).
  • Страхування здоров'я.Внесок платить виключно працівник (9%), і лише в разі, якщо він має робочу візу, дозвіл на проживання на визначений час, або інші документи, перераховані в ст. 3 ч. 1 п. 2 Закону „Про надання послуг у сфері охорони здоров'я, фінансованих з публічних засобів» (art. 3 ust. 1 pkt 2

Оскільки  міжнародний долговір, учасником якого є Польща, не виключає застосування польського законодавства у сфері соціального страхування, якщо іноземець виконує роботу на території Польщі на основі  договору-доручення (а також агентського договору та будь-якого іншого договору про надання послуг, до якого, згідно з ЦК, застосовуються норми як для договору доручення), то це є основою для добровільного страхування здоров'я та обов'язкового страхування:

  • Пенсійного та рентного. Внесок поділяється поміж замовником та виконавцем (пенсійні: 9,76% + 9,76%, рентні: 6,5% + 1,5%);
    Проте, особи, які працюють на основі вищеназваного договору, не підлягають даним типам страхування, якщо вони є учнями гімназій, середніх шкіл або студентами у віці до 26 років


Виконавець замовлення не підлягає соціальному страхуванню.

 

Якщо особа, яка виконує роботу, отримує щонайменше, мінімальну заробітну плату, працедавець у повному обсязі сплачує за нього внески в Трудовий фонд (2,45%), і внесок у Фонд гарантованих трудових виплат (0, 1%).

Працедавець зобов'язаний повідомити про нового працівника в Бюро соціального страхування протягом 7 днів після початку його роботи.

  • Від нещасних випадків. Внесок повністю платить працедавець (установлюється індивідуально на основі Закону про страхування від нещасних випадків під час роботи та від професійних захворювань).
  • Страхування здоров'я.Внесок платить виключно працівник (9%), і лише в разі, якщо він має робочу візу, дозвіл на проживання на визначений час, або інші документи, перераховані в ст. 3 ч. 1 п. 2 Закону „Про надання послуг у сфері охорони здоров'я, фінансованих з публічних засобів» (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych).


Якщо особа, яка виконує роботу, отримує, щонайменше, мінімальну заробітну плату, працедавець у повному обсязі сплачує за нього внески в Трудовий фонд (2,45%), и внесок в Фонд гарантованих трудових виплат (0, 1%).
Працедавець зобов'язаний повідомити про нового працівника в Бюро соціального страхування протягом 7 днів після початку його роботи.

 

Іноземець, який отримує заробітну плату за вищеназваними договорами, сплачує податок на доходи фізичних осіб. Умови оподаткування залежать від наявності податкового резидентства в Польщі та можливих умов договору про уникнення подвійного оподаткування.

Перелік договорів про уникнення подвійного оподаткування

Іноземець може уповноважити працедавця платити так звані відрахування на податок на доходи. При цьому його зарплата зменшується на розмір відрахувань на податок на доходи, перерахованих у формі відрахувань до Податкового управління.

Незалежно від типу договору, працедавець, як і замовник, наприкінці лютого кожного року відправляє працівнику бланк PIT-11, який містить інформацію про доходи, витрати на отримання прибутку, відрахування на податок на доходи, соціальне та медичне страхування. Цей документ є основою для врегулювання відносин платника податків з Податковимуправлінням.

Працедавець може розраховувати суму податку за влаштованого на роботу іноземця за загальними принципами, на основі сумованого податку, або застосовуючи договори про уникнення подвійного оподаткування.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів