Заява – що далі?

Заява про намір доручення виконання роботи може бути підставою для:

  • отримання візи (мета видання 05) в консульстві республіки Польща в країні постійного проживання (правова підстава: закон від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців», ст. 60 ч. 1 п. 5) ( ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach art. 60 ust. 1 pkt 5). Більше на цю тему прочитаєте в статті: віза до Польщі
  • отримання дозволу на перебування та роботу на термін заяви, тобто максимально на 6 місяців (правова підстава: закон від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців», ст. 114, ч. 3 п. 4) (ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach art. 114 ust. 3 pkt 4). Більше на цю тему прочитаєте в статті: Дозвіл на перебування

Якщо іноземець уже має дозвіл на тимчасове перебування або візу. Видану на основі закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців» (за винятком мети видання „01”, „22” та „23”), то після отримання заяви про намір доручення виконання роботи він має право легально працювати в Польщі.

Право легально працювати в Польщі на основі заяви мають також особи з візами, виданими іншими країнами Шенгенської зони (закон від 20 квітня 2004 р. «Про промоцію працевлаштування та інституції ринку праці» ст. 87 ч. 1 п. 12 літ. d) (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. d ).

Працевлаштування на оcнові заяви про намір доручення виконання роботи не обмежується якоюсь галуззю або професією (проте не звільняє від виконання вимог, визначених окремими правовими нормами, дотримання яких необхідне для виконування регульованих професій або типів діяльності). У той самий час можна працювати на кількох посадах або навіть у кількох фірмах. Значення має виключно відпрацьований час (180 днів протягом року).

Щоб продокументувати легальність працевлаштування, іноземець повинен мати:

  • оригінал заяви про намір доручення виконання роботи,
  • договір, укладений з працедавцем у письмовій формі,
  • документ, який надає право на перебування на території Республіки Польща.

Незалежно від правової форми суб'єкта та типу договору з іноземцем, працедавець, який доручає виконання роботи іноземцю, зобов'язаний:

  1. Перевірити документи на перебування іноземця перед укладенням договору.
  2. Зробити копію заяви про намір доручення виконання роботи, візи або карти перебування, яка дає право на перебування на території Республіки Польща.
  3. Укласти договір з іноземцем у письмовій формі (незалежно від типу договору).
  4. Зберігати документи, що стосуються легального працевлаштування іноземця впродовж усього часу виконування іноземцем роботи.

Увага! Повітове управління праці для столичного міста Варшави не виконує копій заяв для працедавців, не обчислює термінів виконування роботи іноземцями, не підтверджує згідності заяв.
Особи, які працюють в Польщі на основі заяви, а в яких термін перебування та роботи в Польщі не перевищив 183 днів протягом календарного року, не є в Польщі податковими резидентами. Хіба що мають в Польщі центр особистих або економічних інтересів (центр життєвих інтересів). Більше інформації на тему умов оподаткування доходу фізичних осіб можна знайти в умовах про уникнення подвійного оподаткування.

Особи, які мають заяву про намір доручення виконання роботи, і які виконали вищеназвані вимоги та працювали не менше ніж 3 місяці для того самого суб'єкта і на тій самій посаді – за умови представлення зареєстрованої заяви і договору та документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування (якщо вони вимагалися у зв'язку з виконанням роботи, слід повідомити працедавцю, щоб він видав нам документ «ZUSRMUA» або «ZUSRCA»), можуть подати заяву для отримання дозволу на тимчасове перебування та роботу без потреби отримання інформації від  старости за місцем виконання робіт іноземцем про відсутність можливості забезпечення кадрових потреб працедавця спираючись на реєстри безробітних та осіб, що шукають роботу або про негативний результат пошуку працедавцем працівників, складені з урахуванням першочергового доступу до ринку праці для польських громадян та іноземців, про яких мовиться в ст. 87 ч. 1 п. 1–11 Закону від 20 квітня 2004 р. «Про промоцію працевлаштування та інституції ринку праці» (art. 87 ust. 1 pkt 1–11 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Після виконання тих самих умов можливе також отримання дозволу на роботу, про яке потрібно звернутися до воєводи за адресою проживання або за місцезнаходженням працедавця.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів