Добровільне медичне страхування у НФЗ

Особи, які неохоплені обов’язковим медичним страхуванням і не відповідають вимогам, щоби записати їх у страховці як членів сім’ї, можуть отримати статус застрахованого тільки шляхом добровільного медичного страхування. Особливо це стосується осіб, котрі працюють на основі договору про підряд , волонтерів або іноземців, котрі не належать до переліку осіб, визначених у ст. 66 Закону.
Однак не всі іноземці можуть добровільно застрахуватися у НФЗ. Згідно із законом, такого права не мають:

 • іноземці, котрі перебувають на території Республіки Польща на основі візи, виданої з іншою метою, ніж виконання роботи;
 • власники дозволу на тимчасове перебування, наданого на основі ст. 181 пункт 1 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 р.

Договір добровільного медичного страхування у НФЗ

Особа, котра зацікавлена добровільним медичним страхуванням, подає у воєводському відділі НФЗ, відповідному для свого місця проживання (контактні дані воєводських відділів НФЗ): 

 • 2 заяви про охоплення (разом із членами сім’ї, котрі не мають іншої підстави до медичного страхування) добровільним медичним страхуванням;
 • закордонний паспорт

При поданні заявки іноземець буде зобов’язаний надати відповідні документи. Окрім посвідчення особи (закордонний паспорт), можуть вимагатися, серед іншого:

 • документ, що підтверджує місце проживання на території РП, віза, видана з метою виконання роботи (у випадку дітей – будь-яка віза);
 • дозвіл на тимчасове перебування (Увага! Власники дозволу, наданого на основі ст. 181 пункт 1 не можуть користуватися добровільним медичним страхуванням у рамках НФЗ); 
 • дозвіл на постійне перебування;
 • дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
 • згода на толероване перебування; 
 • згода на перебування з гуманітарних міркувань;
 • документ, що підтверджує статус біженця, наданий у Польщі;
 • довідку із вищого навчального закладу, що підтверджує проходження навчання;
 • довідку при належність до чернечої спільноти;
 • договір, що зобов’язує пройти адаптаційне стажування/перенавчання;
 • довідку про проходження курсу польської мови або підготовчого курсу для початку навчання польською мовою.

У випадку подання на добровільне медичне страхування члена сім’ї, потрібно додати:

 • документ, що підтверджує особу подружжя;
 • документ, що підтверджує номер PESEL  дитини;
 • у випадку дитини, старшої 18 років – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує навчання.

Окрім певних винятків, добровільне медичне страхування є можливим, коли особа, котра хоче застрахуватися, має місце проживання на території Республіки Польща (ст. 68 пункт 1 Закону). Винятки з цього правила визначені, серед іншого, у ст. 3 пункт 2 підпункти 1-4 Закону «Про медичні послуги, що фінансуються за публічні кошти». До них належать, наприклад:

 • студенти та аспіранти, котрі навчаться у Польщі, а також випускники, які проходять у Польщі обов’язкове стажування та не мають громадянства держави-члена ЄС або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейський економічний простір (якщо вони не є особами, котрі легально проживають на території іншої ніж Польща держави-члена ЄС або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA));
 • члени чернечих спільнот та випускники вищих духовних і теологічних семінарій, послушники, новіції та юніори чернечих спільнот та їх відповідники, котрі не мають громадянства держави-члена ЄС або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейський економічний простір (і які не є особами, котрі легально проживають на території іншої ніж Польща держави-члена ЄС або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA)), а перебувають на території Республіки Польща на основі візи, дозволу на постійне перебування, дозволу на тимчасове перебування, дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, згоди на толероване перебування, або котрі мають статус біженця, наданий у РП, або користуються тимчасовим захистом на її території;
 • особи, котрі проходять адаптаційне стажування;
 • особи, котрі проходять курси польської мови або підготовчі курси для проходження навчання польською мовою, про яких іде мова у Законі «Про вищу освіту», котрі не мають громадянства держави-члена ЄС або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейський економічний простір (які не є особами, котрі легально проживають на території іншої ніж Польща держави-члена ЄС або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA)).

Після подання заяви та документів буде підписано договір. Договір укладається на необмежений час. Особа вважається застрахованою від дати, вказаної у договорі. Обов’язок внесення додаткової оплати не стосується іноземців. 

УВАГА! Впродовж 7 днів від підписання договору із НФЗ необхідно звернутися до відділу або інспекторату ЗСС (ZUS) з метою повідомлення про медичне страхування. Дане повідомлення подається на формулярі ZUS ZZA (ZUS ZCNA   – для членів сім’ї), із кодом підстави для страхування 24 10 XX. 

Застрахований зобов’язаний самостійно сплачувати внески за медичне страхування. Терміном сплати внеску є 15 число наступного місяця. Наприклад, внесок за травень потрібно сплатити найпізніше 15 червня. Якщо останній день строку сплати внеску припадає на суботу або на офіційний вихідний день, то останнім днем строку сплати внеску вважається наступний робочий день після вихідного або вихідних днів. За кожен місяць, коли застрахована особа підлягає медичному страхуванню, вона зобов’язана подавати розрахункову декларацію ZUS DRA  .

Як правило, базою для вимірювання розміру внеску служить сума задекларованого місячного прибутку, однак вона не може бути нижчою, ніж сума, що відповідає середній місячній зарплатні у секторі промисловості за попередній квартал (тобто 4053,71 злотих у II кварталі 2015 р.) – відповідно 9% від бази становить 364,83 злотих. 

Для іноземців – студентів та аспірантів, випускників, котрі проходять у Польщі обов’язкове стажування, для тих, хто проходить адаптаційне стажування, членів чернечих спільнот, а також для тих, хто проходить курси польської мови або підготовчі курси для проходження навчання польською мовою – базою для вимірювання розміру внеску служить сума, що відповідає розміру виплати на опіку, яка виплачується на основі норм про виплати на сім’ю (у 2015 році це 520 злотих, а внесок становить 9% від цієї суми) – точний розмір страхового внеску на даний час становить 46,80 злотих.

У випадку добровільно застрахованих осіб доказом страхування є екземпляр договору разом із доказом сплати внеску за останній місяць, тоді як для членів сім’ї такої особи – екземпляр 

договору, бланк ZUS ZCNA (там перелічені члени сім’ї), а також доказ сплати застрахованою особою внеску за останній місяць.

Застрахований може у будь-який момент розірвати договір, подаючи письмову відмову у відділі Національного фонду здоров’я, відповідному з огляду на його місце проживання. Також він зобов’язаний повідомити про це ЗСС (ZUS) шляхом заповнення формуляра про зняття з реєстрації зі страхування (ZUS ZWUA ). Договір автоматично втрачає чинність у разі несплати відповідних внесків або у випадку переходу до обов’язкового медичного страхування.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів