Шлюб за посередництва законного представника

Згідно з польським законодавством з огляду на важливі причини суд може дозволити, щоб заяву про вступ у шлюб було подано уповноваженим представником – без присутності однієї зі сторін. У такому випадку слід надати начальнику відділу РАЦС офіційно завірену довіреність, в якій повинна бути вказана особа, з якою повинен бути укладений шлюб. Дозвіл на шлюб за посередництва законного представника виносить Сімейний суд в порядку добровільної юрисдикції, тому слід заздалегідь подати відповідну заяву до суду. Доручення складається у письмовій формі у вигляді нотаріального акту. Судочинство в даній сфері регулює Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Сімейний та опікунський кодекс), ст. 6.

Згідно з постановою Верховного суду, видачу дозволу можуть обгрунтувати тільки ті обставини, які в світлі принципів соціального гуртожитку виправдовують невиконання обов'язку одночасної присутності перед обличчям начальнику відділу РАЦС, щоб зробити заяву про вступ у шлюб  (uchwała 7 sędziów SN z dnia 8 czerwca 1970 r., III CZP 27/70, OSNCP 1971, nr 1, poz. 2) (рішення 7 суддів ВС від 8 червня 1970 р., III CZP 27/70, OSNCP 1971, № 1, поз. 2). Відсутність переліку подібних обставин призводить до того, що кожен випадок розглядається в індивідуальному порядку.

Для цього в Районний суд за місцем проживання подається клопотання про дозвіл на укладення шлюбу за посередництва законного представника. З клопотанням про дозвіл на укладення шлюбу за посередництва законного представника звертається та сторона, від імені якої виступатиме представник (тобто особа, яка не може особисто бути присутньою на церемонії одруження). Крім цього слід пам'ятати про те, що ця особа повинна бути у віці 18 років на день одруження, а також не може перебувати в іншому шлюбі, бути недієздатною, страждати психічними захворюваннями або бути розумово неповноцінною. До клопотання слід докласти:

Сторона, що призначає законного представника

  • Клопотання з копією для іншої сторони (майбутнього чоловіка чи дружини)
  • Скорочена виписка зі свідоцтва про народження (у разі потреби - з присяжним перекладом)
  • Ксерокопія паспорта (у разі потреби - з присяжним перекладом)
  • У разі іноземця - ксерокопія посвідки на проживання
  • Держмито: 100 злотих

Друга сторона подружжя

  • Копія свідоцтва про народження

У рішенні про видачу дозволу суд зазначає ім'я та прізвище заявника, майбутнього чоловіка/дружини і законного представника. Рішення суду набуде чинності після закінчення 21 дня.

Таким чином, для виконання шлюбних формальностей, крім необхідних зазвичай документів, ми повинні у разі укладення шлюбу за посередництва законного представника додатково докласти:

  • Рішення суду, яке вступило в силу, що дозволяє укласти шлюб за посередництва законного представника,
  • Довіреність на подання заяви про вступ у шлюб, складена у письмовій формі у вигляді нотаріального акту, із зазначенням імені та прізвища особи, з якою повинен бути укладений шлюб, а також особи, яка буде виконувати функції законного представника.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів