Kredyt hipoteczny

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce wcześniej lub później zaczynają rozglądać się za własnym mieszkaniem lub też domem w Polsce. Wielu z nich nie dysponuje pełną kwotą, którą mogliby przeznaczyć na zakup nieruchomości i w celu zrealizowania marzenia o własnym domu udają się do banku, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest nieruchomość, więc bank może czuć się pewniej niż w przypadku wydania karty kredytowej. Nie mniej jednak, banki wymagają od cudzoziemców, pragnących uzyskać kredyt hipoteczny, całkiem pokaźnego zestawu dokumentów. Uwaga! Część banków nie ma w swojej ofercie kredytów hipotecznych dla cudzoziemców, inne z kolei uzależniają udzielenie kredytu od posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego.

W banku BZWBK poza paszportem będzie wymagana karta pobytu co najmniej na dwa lata. W przypadku Millenium Banku jest to karta pobytu rezydenta długoterminowego UE lub karta stałego pobytu. W PKO BP potrzebny będzie paszport i karta pobytu na czas oznaczony, albo zarejestrowanie pobytu obywatela UE wraz z dokumentem nadania numeru PESEL. W Pekao S.A. będzie potrzebny paszport oraz karta pobytu wraz z numerem PESEL.

Udzielając kredytu hipotecznego obcokrajowcowi bank bierze pod uwagę standardowe czynniki, tj. wysokość dochodów lub rodzaj umowy. Jednak na ogół problemem staje się historia kredytowa – bank może zażądać okazania historii z Biura Informacji Kredytowej lub jego odpowiednika z kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu.

Bardzo ważne jest to, gdzie uzyskuje się dochód i w jakiej walucie. Najlepiej, jeśli zarabiamy w złotówkach i pracujemy w Polsce, czy też prowadzimy tutaj firmę. Czasem bank może zażądać dodatkowego współkredytobiorcy, albo dodatkowego zabezpieczenia, jeśli nie spełniamy któregoś z wymienionych warunków. Współkredytobiorca niekoniecznie musi być członkiem rodziny.

Część banków wprowadza obostrzenia dla osób legitymujących się kartą pobytu, wydaną na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, i udziela kredytu tylko na czas zezwolenia. W większości przypadków jest to okres niewystarczający do spłacenia kredytu, a więc potraktujmy to jako sygnał zachęcający do znalezienia lepszej oferty kredytu hipotecznego w banku, który realniej podchodzi do udzielania kredytów cudzoziemcom.

Banki najchętniej udzielają kredytów osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, co nie oznacza, że osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, czy też prowadzące własną działalność gospodarczą, nie mają szans na kredyt hipoteczny. Zanim udamy się na spotkanie z doradcą kredytowym, należy dokładnie przygotować dokumenty o dochodach – bank, poza zaświadczeniem o dochodach, może zażądać kopii umów (oryginały do wglądu) oraz historii rachunku bankowego z ostatniego roku. Ocena zdolności kredytowej, dokonywana przez analityków bankowych, może się zasadniczo od siebie różnić, więc i na inne kwoty kredytu można liczyć w poszczególnych bankach. Bank będzie się także pytał o ilość osób w gospodarstwie domowym, koszty utrzymania mieszkania, samochodu, inne zobowiązania. Więcej o tym jak uzyskać kredyt hipoteczny.

Pomocą w wybraniu najkorzystniejszej oferty może być skorzystanie z usług tzw. brokera. Jest to firma zajmująca się obsługą klientów w zakresie produktów bakowych – na ogół właśnie kredytów hipotecznych. Możemy tutaj w przystępny sposób uzyskać porównanie ofert poszczególnych banków, a nasz doradca zajmie się dalszą obsługą kredytową i załatwianiem formalności w banku. Jest to dla nas wygodne, ponieważ nie musimy sami donosić dokumentów do banku, a co ważne – jest to dla kredytobiorcy usługa bezpłatna (brokerzy zarabiają na prowizji od udzielonego nam przez dany bank kredytu). Często broker może wynegocjować lepsze warunki udzielenia kredytu, niż my sami.

Decydując się na ofertę danego banku, musimy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • wysokość prowizji za udzielenie kredytu,
  • marżę banku (doliczana do stawki WIBOR)
  • WIBOR, jaki jest brany pod uwagę w banku (najlepiej, jeśli jest jednomiesięczny).

Czasem bardziej może się opłacać zapłacić wyższą prowizję, a mieć niższą marżę – zwłaszcza jeśli kredyt bierzemy na dłuższy okres. Banki na ogół oferują, a wręcz – uzależniają udzielnie kredytu od zakupu także innych produktów bankowych i, o ile rachunek bankowy oraz karta kredytowa nie stanowią większego obciążenia, to już zakup ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenie na wypadek bezrobocia mogą być po prostu zwykłym kosztem udzielenia kredytu, czyli prowizją. W praktyce może się bowiem okazać, iż w razie problemów i tak nie będziemy mogli skorzystać z ubezpieczenia, ponieważ nie spełniamy zapisanych w umowie małym drukiem ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) towarzystwa ubezpieczeniowego, którego ubezpieczenie wykupiliśmy, a bank w chwili podpisywania umowy kredytowej nie ma obowiązku przedstawienia OWU ubezpieczyciela, z którym współpracuje.

Warto dokładnie przeczytać umowę kredytową i zwrócić uwagę, czy nie zawiera ona klauzul niedozwolonych (sprawdzić je można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz czy nic nie budzi naszych wątpliwości. Należy pamiętać, iż jedynym kosztem, jaki powinniśmy ponieść, zanim otrzymamy decyzję kredytową, jest koszt oszacowania wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę. Obecnie, aby otrzymać kredyt hipoteczny, musimy dysponować wkładem własnym minimum 10% wartości nieruchomości (czyli Ltv = 90%), jednak bank, po analizie dokumentów przedstawionych przez cudzoziemca, może zażądać wyższego wkładu własnego. Zabezpieczenie bank ustanawia dla wartości całej nieruchomości.

Wobec powyższego, gdy cudzoziemiec kupuje mieszkanie bądź dom w Polsce, bardzo ważne jest, aby nie tylko posiadał wkład własny na zakup mieszkania, ale także tutaj pracował, miał rachunek bankowy z dobrą historią oraz legitymował się kartą pobytu. Jeśli bank już na początku zasypuje Cię wymaganiami, żąda wysokiego wkładu własnego, np. 30%, oferuje niezbyt atrakcyjne warunki cenowe, to raczej nie chce Ci udzielić kredytu, a może ofertę kredytów hipotecznych ma tylko pozornie i tak naprawdę nie chce ich w ogóle udzielać. Dlatego warto poświęcić czas na zapoznanie się z ofertami kilku banków.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015