Podjęcie dodatkowej pracy

Jeżeli podstawa pobytu upoważnia cudzoziemca do podjęcia pracy oraz cudzoziemiec należy do grupy osób, które są zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, to dla podjęcia pracy dodatkowej wystarczy podpisać odpowiednią do tej pracy umowę z pracodawcą.

W pozostałych przypadkach dla podjęcia pracy dodatkowej niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego zezwolenia na pracę. Upraszczając, nowa praca – nowe zezwolenie. Dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia można podpisać umowę oraz podjąć się wykonywania pracy

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015