Podstawa legalnego pobytu a legalna praca

Podstawowym warunkiem legalnego wykonywania pracy jest legalny pobyt w Polsce. Sprawdź swoje dokumenty i upewnij się, czy masz prawo do wykonywania pracy w Polsce.

Uwaga!
Cele wydania polskich wiz, które nie uprawniają do wykonywania pracy nawet, jeżeli zostało wydane zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, to:

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Wiza do Polski

Ważne jest, że każda wiza lub karta pobytu, wydana przez władze innego państwa strefy Schengen, w połączeniu z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy uprawnia do wykonywania pracy na terytorium Polski. Trzeba tylko pamiętać, że przebywać w Polsce na podstawie takiej wizy można nie dłużej niż 90 dni

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015