Przedłużenie zezwolenia na pracę

W celu przedłużenia zezwolenia na pracę trzeba złożyć wniosek do Urzędu Wojewódzkiego. Złożyć taki wniosek należy nie wcześniej niż na 90, lecz nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę. Czas rozpatrywania sprawy to 30 dni.

Postępowanie w przypadku zezwolenia na pracę.

W przypadku zamiaru dalszej współpracy z obecnym pracodawcą na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę zestaw wymaganych dokumentów jest dość podobny i także musi być przedstawiony w Urzędzie Wojewódzkim.

Wniosek musi być złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Postępowanie w przypadku zezwolenia na pobyt i pracę.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015